Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
496 2019142128991091000 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền ĐẶNG VIỆT ANH Sở Tư pháp 23/09/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
497 2019142129023110808 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM HỮU BÁCH Sở Tư pháp 23/09/2019 04/10/2019 Đã trả kết quả
498 2019142129055091234 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN VĂN TRỪNG Sở Tư pháp 24/09/2019 14/10/2019 Đã trả kết quả
499 2019142129088024331 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI HỮU LỊCH Sở Tư pháp 24/09/2019 14/10/2019 Đã trả kết quả
500 2019142129117095923 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ NHÂM Sở Tư pháp 25/09/2019 15/10/2019 Đã trả kết quả
501 2019142129148020333 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐINH BÁ HOÀN Sở Tư pháp 26/09/2019 16/10/2019 Thụ lý xong
502 2019142129179082228 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THU PHƯƠNG Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
503 2019142129211023720 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN DUY HUY Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
504 2019142129243104027 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LỀU THỊ THÙY LINH Sở Tư pháp 30/09/2019 11/10/2019 Thụ lý xong
505 2019142129275033000 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ PHI LONG Sở Tư pháp 30/09/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
506 2019261467709035350 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho 02 đối tượng: Bùi Xuân Hồi, Bùi Sỹ Phới đã được hưởng TC 1 lần theo QĐ 290, 142, xã Thụy Dương. Nguyễn Bá Hiện UBND Huyện Thái Thụy 21/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
507 2019261467741040800 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho bà Giang Thị Thiếm đã được hưởng TC 1 lần theo QĐ 290, xã Thái Hòa. Lê Hồng Quân UBND Huyện Thái Thụy 26/06/2019 09/07/2019 Đã trả kết quả
508 2019261467773084442 Mua bảo hiểm y tế cho Lê Thị Nệt đã được hưởng Tc 1 lần theo QĐ số 05 TNXP của Sở Lao động - TBXH bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Phạm Xuân Thụy UBND Huyện Thái Thụy 10/07/2019 23/07/2019 Đã trả kết quả
509 2019261467805050345 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật cho bà Nguyễn thị Xoa, xã Thái Nguyên. Tô Thị Chanh UBND Huyện Thái Thụy 10/07/2019 11/07/2019 Đã trả kết quả
510 2019261467836021255 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho 02 đối tượng: Nguyễn Thị Hằng, Bùi Quốc Phiệm đã được hưởng TC 1 lần theo QĐ 62, xã Thụy Hưng. Đỗ Thị Huyền UBND Huyện Thái Thụy 15/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả