Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
511 20191148900091436 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Ngọc Phương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/01/2019 07/01/2019 Thụ lý xong
512 2019212235025024635 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nhâm Đức Hải UBND Huyện Đông Hưng 23/08/2019 14/10/2019 Thụ lý xong
513 2019212235057023017 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đào Văn Cảnh UBND Huyện Đông Hưng 05/09/2019 24/10/2019 Thụ lý xong
514 2019212235089040223 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Công Ngãi UBND Huyện Đông Hưng 19/09/2019 07/11/2019 Thụ lý xong
515 2019212235121022717 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Châm UBND Huyện Đông Hưng 30/09/2019 31/10/2019 Thụ lý xong
516 2019212235153025357 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Phương UBND Huyện Đông Hưng 17/10/2019 05/12/2019 Thụ lý xong
517 2019212235185081936 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Long UBND Huyện Đông Hưng 24/10/2019 12/12/2019 Thụ lý xong
518 2019212235217082703 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Văn Khải UBND Huyện Đông Hưng 06/11/2019 25/12/2019 Thụ lý xong
519 2019212235249024134 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Thuyện UBND Huyện Đông Hưng 15/11/2019 06/01/2020 Thụ lý xong
520 2019212235281035040 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Xứng UBND Huyện Đông Hưng 22/11/2019 25/12/2019 Thụ lý xong
521 2019212235313095321 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Sáu UBND Huyện Đông Hưng 05/12/2019 08/01/2020 Thụ lý xong
522 2019212235345020623 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Dương UBND Huyện Đông Hưng 13/12/2019 31/01/2020 Thụ lý xong
523 2019212235377031416 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Ngọc Phúc UBND Huyện Đông Hưng 20/12/2019 07/02/2020 Thụ lý xong
524 2019261467602092722 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Hoàng Thị Nga, xã Thái Phúc. Đỗ Văn Phong UBND Huyện Thái Thụy 07/06/2019 17/06/2019 Đã trả kết quả
525 2019261467635023249 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi cho 04 đối tượng: Đoàn Năng Tuyến, Hoàng Thị Quạt, Đoàn Thị Nhã, Nguyễn Đức Chất, xã Thụy Dương. Nguyễn Bá Hiện UBND Huyện Thái Thụy 12/06/2019 20/06/2019 Đã trả kết quả