Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
526 2019212235410082049 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Công Dũng UBND Huyện Đông Hưng 26/12/2019 28/01/2020 Thụ lý xong
527 2019212235442100622 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Quốc Công UBND Huyện Đông Hưng 30/12/2019 17/02/2020 Thụ lý xong
528 2019212235474035215 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Xuân Dao UBND Huyện Đông Hưng 31/12/2019 31/01/2020 Thụ lý xong
529 20192207233105085326 Thay đổi định mức sử dụng điện Trịnh Minh Thắng Công ty Điện lực Thái Bình 15/07/2019 19/07/2019 Đã trả kết quả
530 2019220723385032240 Thay đổi thông tin đã đăng ký Công ty cổ phần VNS Công ty Điện lực Thái Bình 27/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
531 2019220723425074936 Tra cứu thông tin Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ NaNo Công ty Điện lực Thái Bình 30/09/2019 01/10/2019 Đã trả kết quả
532 201922169162041211 Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng Hoàng Văn Đãng UBND Huyện Hưng Hà 27/05/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
533 201922169195042341 Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng Đoàn Minh Lâm UBND Huyện Hưng Hà 29/08/2019 03/10/2019 Đã trả kết quả
534 2019221701019034202 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN HỮU THAO UBND Huyện Hưng Hà 11/04/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
535 2019221701051080322 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ XUÂN HÙNG UBND Huyện Hưng Hà 23/05/2019 27/05/2019 Đã trả kết quả
536 2019261407387024809 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn thành Văn UBND Huyện Thái Thụy 14/08/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
537 2019261407420092737 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đỗ Văn Quyết UBND Huyện Thái Thụy 19/08/2019 03/09/2019 Đang thụ lý
538 2019261407452100156 Đăng ký biến động Phạm Thị Nhận UBND Huyện Thái Thụy 21/08/2019 28/08/2019 Đã trả kết quả
539 2019261407484030050 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Mạnh Cương UBND Huyện Thái Thụy 22/08/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
540 2019261407516101140 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Công Tuấn UBND Huyện Thái Thụy 27/08/2019 16/10/2019 Đang thụ lý