Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
526 20191641245111337 Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Cty TNHH Biểu diễn ca nhạc tạp kỹ Khánh Huyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/04/2019 12/04/2019 Đã trả kết quả
527 201916431022016 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu 2.000 bản trở lên Trung tâm anh ngữ IVY-IELTS Thái Bình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/08/2019 20/08/2019 Thụ lý xong
528 2019261407102024435 Đăng ký giao dịch bảo đảm Bùi Hữu Vinh UBND Huyện Thái Thụy 22/07/2019 22/07/2019 Đã trả kết quả
529 2019261407134095551 Đăng ký giao dịch bảo đảm Trần Văn Thái UBND Huyện Thái Thụy 24/07/2019 24/07/2019 Đã trả kết quả
530 2019261407166092827 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Thị Gấm UBND Huyện Thái Thụy 26/07/2019 09/08/2019 Đã trả kết quả
531 2019261407198082113 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Bá Thiệu UBND Huyện Thái Thụy 30/07/2019 18/09/2019 Đã trả kết quả
532 2019261407232020459 Đăng ký biến động Tô Thị Hiếu UBND Huyện Thái Thụy 31/07/2019 07/08/2019 Đã trả kết quả
533 2019261407264092052 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mai Văn Chín UBND Huyện Thái Thụy 02/08/2019 16/08/2019 Đã trả kết quả
534 2019261407295075637 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Thị thau UBND Huyện Thái Thụy 06/08/2019 25/09/2019 Đang thụ lý
535 2019261407327091452 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Hồ Trọng Đản UBND Huyện Thái Thụy 08/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
536 201978023136602103233 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) NGUYỄN XUÂN TƯỜNG Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 12/03/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
537 201978023136633025407 Giải quyết hưởng BHXH một lần - cấp huyện Vũ Thị Thanh Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 12/03/2019 26/03/2019 Đã trả kết quả
538 201978023136665034151 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) PHẠM THU HÀ Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 12/03/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
539 201978023136699090429 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) ĐỒNG DANH CAO, , HIỆP, HUẤN Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 13/03/2019 15/03/2019 Đã trả kết quả
540 201978023136731032840 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Đỗ văn đức Bảo Hiểm Xã Hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình 13/03/2019 15/03/2019 Đã trả kết quả