Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
541 2019212234721080540 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Tặng UBND Huyện Đông Hưng 11/04/2019 05/06/2019 Thụ lý xong
542 2019212234753102805 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Thanh Dương UBND Huyện Đông Hưng 23/04/2019 30/05/2019 Thụ lý xong
543 2019212234785081835 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Tiến Mậu UBND Huyện Đông Hưng 25/04/2019 18/06/2019 Thụ lý xong
544 2019222199802021238 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Thị Gấm UBND Huyện Hưng Hà 21/01/2019 28/02/2019 Đã trả kết quả
545 2019222199834022007 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đỗ Năng Lực UBND Huyện Hưng Hà 23/01/2019 12/02/2019 Đã trả kết quả
546 2019222199866085616 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Xuân Quân UBND Huyện Hưng Hà 25/01/2019 14/02/2019 Đã trả kết quả
547 2019222199899045700 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Ngọc Nam UBND Huyện Hưng Hà 25/01/2019 14/02/2019 Thụ lý xong
548 2019222199932035903 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Hoàng Văn Thu UBND Huyện Hưng Hà 29/01/2019 08/03/2019 Đã trả kết quả
549 2019222199962102613 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Văn Chứ UBND Huyện Hưng Hà 13/02/2019 18/03/2019 Đã trả kết quả
550 20196566747022415 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt TNHH Hoàn Mai Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/01/2019 11/01/2019 Đã trả kết quả
551 20196566782093337 Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô Công ty TNHH VTDVTM Đức Chính Sở Giao thông Vận tải 11/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
552 20196566815082824 : Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Hộ KDCT Lại Đức Ngân Sở Giao thông Vận tải 16/01/2019 21/01/2019 Đã trả kết quả
553 20196566847105155 : Cấp lại phù hiệu xe tải HTX TMDV Bông Sen Sở Giao thông Vận tải 21/01/2019 24/01/2019 Đã trả kết quả
554 20196566880034631 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT TNHH Xăng Dầu Sông Vân Sở Giao thông Vận tải 24/01/2019 29/01/2019 Đã trả kết quả
555 20196566912034712 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CTy TNHH Open99 Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/01/2019 01/02/2019 Đã trả kết quả