Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
556 2019212235268020350 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Xuân Quân UBND Huyện Đông Hưng 21/11/2019 10/01/2020 Thụ lý xong
557 2019212235300074233 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Đình Tặng UBND Huyện Đông Hưng 29/11/2019 13/12/2019 Thụ lý xong
558 2019212235332084628 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Vân UBND Huyện Đông Hưng 11/12/2019 29/01/2020 Thụ lý xong
559 2019212235364031319 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đoàn Văn Tọa UBND Huyện Đông Hưng 17/12/2019 04/02/2020 Thụ lý xong
560 2019212235396080957 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Bùi Thị Như Quỳnh UBND Huyện Đông Hưng 25/12/2019 27/01/2020 Thụ lý xong
561 2019212235428074938 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Mùi UBND Huyện Đông Hưng 30/12/2019 30/01/2020 Thụ lý xong
562 2019261408648094746 Đăng ký giao dịch bảo đảm Hoàng Văn Sơn UBND Huyện Thái Thụy 02/12/2019 02/12/2019 Đã trả kết quả
563 2019261408680024021 Đăng ký biến động Ngô Văn Sáng UBND Huyện Thái Thụy 03/12/2019 10/12/2019 Đang thụ lý
564 2019261408713041144 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm VĂn Tuyến UBND Huyện Thái Thụy 04/12/2019 16/12/2019 Đang thụ lý
565 2019261408744081156 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Ngọc Lợi UBND Huyện Thái Thụy 09/12/2019 27/01/2020 Đang thụ lý
566 2019261408776100650 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Công Ruất UBND Huyện Thái Thụy 13/12/2019 31/01/2020 Đang thụ lý
567 201926143177083047 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo sửa chữa đường trục xã Thái Thượng (đoạn từ QL37B đi Đền Sơn Thọ va từ QL37 đi đền Hét) Tô Anh Tuấn UBND Huyện Thái Thụy 25/09/2019 11/10/2019 Thụ lý xong
568 2019261442570022304 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Văn Yêm UBND Huyện Thái Thụy 21/01/2019 23/01/2019 Đã trả kết quả
569 2019261442602081607 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thành Lâm UBND Huyện Thái Thụy 04/03/2019 06/03/2019 Đã trả kết quả
570 2019261442634015735 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thúy Hồng UBND Huyện Thái Thụy 22/03/2019 26/03/2019 Đã trả kết quả