Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
571 20191152930015746 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán Phạm Văn Đại (TB.91268.TS; TB 91269 TS) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/07/2019 10/07/2019 Thụ lý xong
572 201912238103032209 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) Hội Nông Dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình Sở Tài chính 07/08/2019 13/08/2019 Đã trả kết quả
573 20191223827022929 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) Ban QLDA ĐTXD huyện Hưng Hà Sở Tài chính 16/05/2019 22/05/2019 Đã trả kết quả
574 20191223856035235 Thủ tục đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Trường Tiểu học và THCS Đông Tân Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Tân Sở Tài chính 26/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
575 20192221910223030736 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Hữu Dũng (Khanh) UBND Huyện Hưng Hà 13/03/2019 26/03/2019 Đã trả kết quả
576 20192221910255103932 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Hà Văn Bình (Luyến) UBND Huyện Hưng Hà 18/03/2019 18/04/2019 Đã trả kết quả
577 20192221910287092516 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Trọng Phước (Là) UBND Huyện Hưng Hà 21/03/2019 03/04/2019 Đã trả kết quả
578 20192221910319020651 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đào Quang Thiện (Út) UBND Huyện Hưng Hà 25/03/2019 05/04/2019 Đã trả kết quả
579 20192221910351105228 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đỗ Xuân Ngự (Thúy) UBND Huyện Hưng Hà 26/03/2019 08/04/2019 Đã trả kết quả
580 20192221910383015851 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nghiêm Thị Sao UBND Huyện Hưng Hà 27/03/2019 09/04/2019 Đã trả kết quả
581 2019261406092025609 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Văn Khoa UBND Huyện Thái Thụy 19/04/2019 08/05/2019 Dừng bổ sung
582 2019261406124082645 Đăng ký biến động Phạm Văn Dung UBND Huyện Thái Thụy 24/04/2019 06/05/2019 Đã trả kết quả
583 2019261406156094324 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Viết Thập UBND Huyện Thái Thụy 26/04/2019 19/06/2019 Đã trả kết quả
584 2019261406188094728 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vũ Văn Thấn UBND Huyện Thái Thụy 06/05/2019 20/05/2019 Đã trả kết quả
585 2019261406220094322 Đăng ký biến động Nguyễn Thị Nhần UBND Huyện Thái Thụy 07/05/2019 14/05/2019 Đã trả kết quả