Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
571 2019212235248023929 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Đông Khiêm UBND Huyện Đông Hưng 15/11/2019 06/01/2020 Thụ lý xong
572 2019212235280034936 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nghiêm Xuân Doãn UBND Huyện Đông Hưng 22/11/2019 13/01/2020 Thụ lý xong
573 2019212235312095237 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Thị Huệ UBND Huyện Đông Hưng 05/12/2019 07/01/2020 Thụ lý xong
574 2019212235344094948 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lưu Văn Chín UBND Huyện Đông Hưng 13/12/2019 16/01/2020 Thụ lý xong
575 2019212235376031253 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đào Văn Khởi UBND Huyện Đông Hưng 20/12/2019 22/01/2020 Thụ lý xong
576 2019212235408081921 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Ngô Đăng Thơ UBND Huyện Đông Hưng 26/12/2019 28/01/2020 Thụ lý xong
577 2019212235440100425 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hoàng Văn Thành UBND Huyện Đông Hưng 30/12/2019 17/02/2020 Thụ lý xong
578 2019261407580025547 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Ngô Văn Khoa UBND Huyện Thái Thụy 04/09/2019 23/10/2019 Đã trả kết quả
579 2019261407612040328 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Luyên UBND Huyện Thái Thụy 05/09/2019 19/09/2019 Đã trả kết quả
580 2019261407644031833 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đỗ Đức Hiện UBND Huyện Thái Thụy 09/09/2019 23/09/2019 Đã trả kết quả
581 2019261407676090157 Đăng ký biến động Nguyễn Thị Cốm UBND Huyện Thái Thụy 11/09/2019 18/09/2019 Đang thụ lý
582 2019261407708082253 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Phan Thị Thúy UBND Huyện Thái Thụy 13/09/2019 25/09/2019 Đang thụ lý
583 2019261407740092943 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Viết Mậu UBND Huyện Thái Thụy 25/09/2019 09/10/2019 Đang thụ lý
584 2019261407772081749 Đăng ký giao dịch bảo đảm Phạm Quang Tam UBND Huyện Thái Thụy 19/09/2019 19/09/2019 Đang thụ lý
585 2019261407804020821 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Bá Lịch UBND Huyện Thái Thụy 20/09/2019 04/10/2019 Đang thụ lý