Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
46 20192221911196030303 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Văn Hải (Hoài) UBND Huyện Hưng Hà 24/05/2019 26/06/2019 Đã trả kết quả
47 20192221911229083648 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Chuyện UBND Huyện Hưng Hà 28/05/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
48 20192221911261015809 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lê Xuân Thọ (Anh) UBND Huyện Hưng Hà 29/05/2019 11/06/2019 Đã trả kết quả
49 20192221911293024750 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Duy Khương (Nhuần) UBND Huyện Hưng Hà 31/05/2019 03/07/2019 Đã trả kết quả
50 201926151607015842 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lê Thị Anh Thư UBND Huyện Thái Thụy 24/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
51 201926151639015438 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Đàm Bình Minh UBND Huyện Thái Thụy 14/08/2019 16/08/2019 Đã trả kết quả
52 201926151671020827 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Đỗ Duy Mạnh UBND Huyện Thái Thụy 04/09/2019 06/09/2019 Đã trả kết quả
53 201926151703034536 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Trịnh Thị Chi UBND Huyện Thái Thụy 14/10/2019 30/10/2019 Đã trả kết quả
54 201927115703025758 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Vũ Văn Duẩn UBND Huyện Vũ Thư 04/01/2019 08/01/2019 Đã trả kết quả
55 201927115735014951 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Hoàng Tùng Dương UBND Huyện Vũ Thư 30/01/2019 01/02/2019 Đã trả kết quả
56 201927115767041717 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học. Vũ Hải Anh UBND Huyện Vũ Thư 27/03/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả
57 2019271201469023835 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Bá Sơn UBND Huyện Vũ Thư 17/01/2019 22/01/2019 Đã trả kết quả
58 2019271201501081358 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đoàn Thị Bốn UBND Huyện Vũ Thư 07/03/2019 12/03/2019 Đã trả kết quả
59 2019271201533094849 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Tống sỹ Điệp UBND Huyện Vũ Thư 26/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
60 2019271201568041331 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Sơn UBND Huyện Vũ Thư 11/04/2019 17/04/2019 Đã trả kết quả