Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
46 00.20.H54.2018.11.07.001 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ TRỌNG TRƯỜNG, Tổ 8, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0971612675 UBND Huyện Đông Hưng 07/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
47 00.20.H54.2018.11.12.004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. LƯU VĂN NHỠ, Thôn Bắc Lịch Động, Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0366799203 UBND Huyện Đông Hưng 12/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
48 00.20.H54.2018.11.19.006 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. TRẦN ĐÌNH ĐỊNH, Thôn Hậu Trung, Xã Bạch Đằng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0868438424 UBND Huyện Đông Hưng 19/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
49 00.20.H54.2018.11.22.004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ KHẮC HÒA, Thôn Trung, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0368359828 UBND Huyện Đông Hưng 22/11/2018 06/12/2018 Đã trả kết quả
50 00.20.H54.2018.11.28.009 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh BUI BA VIET, Thon Co Dung 2, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 28/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
51 2019142127419104846 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ THỊ KIM LOAN Sở Tư pháp 05/08/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
52 2019142127452092253 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ MINH NGỌC Sở Tư pháp 06/08/2019 26/08/2019 Đã trả kết quả
53 2019142127486081128 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ SÂM Sở Tư pháp 07/08/2019 27/08/2019 Đã trả kết quả
54 2019142127517082038 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN ĐÌNH TÙNG Sở Tư pháp 08/08/2019 28/08/2019 Thụ lý xong
55 2019142127549074722 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN TIẾN DŨNG Sở Tư pháp 09/08/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
56 2019142127580102121 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THU HÀ Sở Tư pháp 09/08/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
57 2019142127612092848 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO THỊ NGA Sở Tư pháp 12/08/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
58 2019142127644031553 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ PHƯỢNG Sở Tư pháp 12/08/2019 30/08/2019 Đã trả kết quả
59 2019142127676015549 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN CHUYÊN Sở Tư pháp 13/08/2019 03/09/2019 Đã trả kết quả
60 2019142127707092010 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN HUẤN Sở Tư pháp 14/08/2019 04/09/2019 Đã trả kết quả