Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
586 2019142129040024252 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ MINH TRỊNH Sở Tư pháp 23/09/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
587 2019142129072104324 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN CƯỜNG Sở Tư pháp 24/09/2019 14/10/2019 Đã trả kết quả
588 2019142129103080830 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ THỊ HÀ Sở Tư pháp 25/09/2019 15/10/2019 Đã trả kết quả
589 2019142129134032301 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ VĂN CHƯƠNG Sở Tư pháp 25/09/2019 15/10/2019 Đã trả kết quả
590 2019261406854043020 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đoàn Trọng Minh UBND Huyện Thái Thụy 28/06/2019 12/07/2019 Đã trả kết quả
591 2019261406886075627 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Bích UBND Huyện Thái Thụy 04/07/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
592 2019261406918094338 Cấp giấy chứng nhận đất đấu giá Nguyễn Trung Kiên UBND Huyện Thái Thụy 08/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
593 2019261406950025653 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Văn Quang UBND Huyện Thái Thụy 09/07/2019 23/07/2019 Đã trả kết quả
594 2019261406984021044 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phan Văn Tuyến UBND Huyện Thái Thụy 11/07/2019 13/08/2019 Đã trả kết quả
595 2019261407015031811 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Bình UBND Huyện Thái Thụy 09/08/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
596 2019261407047095831 Đăng ký biến động Nguyễn thế Trìu UBND Huyện Thái Thụy 17/07/2019 24/07/2019 Đã trả kết quả
597 2019261407079024810 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Bùi Thị Mai UBND Huyện Thái Thụy 19/07/2019 09/09/2019 Đã trả kết quả
598 2019261407111081020 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thiên Sỹ UBND Huyện Thái Thụy 23/07/2019 28/08/2019 Đang thụ lý
599 2019261407143022221 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hoàng Quốc Vương UBND Huyện Thái Thụy 24/07/2019 06/08/2019 Đã trả kết quả
600 201969413143084757 Cấp lại Giấy phép lái xe NGUYỄN THỊ HUYỀN Sở Giao thông Vận tải 08/05/2019 08/07/2019 Thụ lý xong