Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
631 201918992857094936 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ Nguyễn Đình Triệu Sở Y tế 22/05/2019 11/06/2019 Đã trả kết quả
632 201918992890103004 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt TRẦN THỊ OANH Sở Y tế 04/06/2019 08/07/2019 Đã trả kết quả
633 20192221912439022251 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Tuyến UBND Huyện Hưng Hà 11/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
634 20192221912471094428 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhận do bị mất Nguyễn Quốc Toản (Huyền) UBND Huyện Hưng Hà 13/09/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
635 20192221912503042539 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Thị Nguộn UBND Huyện Hưng Hà 17/09/2019 30/09/2019 Đã trả kết quả
636 20192221912535035947 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đinh Quang Tựa (Quỳnh) UBND Huyện Hưng Hà 19/09/2019 02/10/2019 Đã trả kết quả
637 20192221912567092336 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Văn Chín UBND Huyện Hưng Hà 24/09/2019 06/11/2019 Đã trả kết quả
638 20192221912598103453 Tách thửa đất Bùi Văn Hường (Bạt) UBND Huyện Hưng Hà 26/09/2019 02/10/2019 Đã trả kết quả
639 20192221912631023542 Đăng ký biến động Đỗ Đình Phấn UBND Huyện Hưng Hà 27/09/2019 10/10/2019 Đã trả kết quả
640 20196567123094252 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt HKD Trần Tuấn Anh Sở Giao thông Vận tải 14/03/2019 19/03/2019 Thụ lý xong
641 20196567155110437 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Nguyễn Đình Quyền Sở Giao thông Vận tải 20/03/2019 25/03/2019 Đã trả kết quả
642 20196567186105353 Giấy phép liên vận Việt - Lào (đối với phương tiện vận tải phi thương mại) Nguyễn Thị Tuyết Sở Giao thông Vận tải 25/03/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
643 20196567223081454 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT TNHH DL Tiến Dũng Sở Giao thông Vận tải 28/03/2019 01/04/2019 Đã trả kết quả
644 20196567258102451 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Đậu Thị Thảo Sở Giao thông Vận tải 02/04/2019 05/04/2019 Đã trả kết quả
645 20196567292092925 : Cấp lại phù hiệu xe tải NGUYỄN VĂN THẮNG Sở Giao thông Vận tải 08/04/2019 11/04/2019 Đã trả kết quả