Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
646 2019142129148020333 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐINH BÁ HOÀN Sở Tư pháp 26/09/2019 16/10/2019 Thụ lý xong
647 2019142129179082228 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THU PHƯƠNG Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
648 2019142129211023720 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN DUY HUY Sở Tư pháp 27/09/2019 17/10/2019 Đã trả kết quả
649 2019142129243104027 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LỀU THỊ THÙY LINH Sở Tư pháp 30/09/2019 11/10/2019 Thụ lý xong
650 2019142129275033000 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ PHI LONG Sở Tư pháp 30/09/2019 11/10/2019 Đã trả kết quả
651 2019261467362033733 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 02 đối tượng: Nguyễn Xuân Khuế, Nguyễn Thị Mai, xã Thụy Hải. Lê Đức Hà UBND Huyện Thái Thụy 03/05/2019 13/05/2019 Đã trả kết quả
652 2019261467393033952 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi cho 06 đối tượng: bà Bùi Thị Hót, Ngô Thị Đắc, Vũ Thị Rím, Đặng Thị Ca, Trần Thị Lú; Vũ Thị Sạch là người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo, xã Thụy Phong. Nguyễn Thị Bình UBND Huyện Thái Thụy 08/05/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
653 2019261467425023921 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Phạm Thị Mịn, xã Thái An. Tạ Đức Phác UBND Huyện Thái Thụy 13/05/2019 21/05/2019 Đã trả kết quả
654 2019261467457082117 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho bà Hồ Thị Thiểm là người cao tuổi hưởng tuất BHXH, xã Thụy Trường. Phan Thị Lụa UBND Huyện Thái Thụy 17/05/2019 21/05/2019 Đã trả kết quả
655 2019261467489090806 Giải quyết chế độ tuất hàng tháng khi người có công từ trần cho bà Nguyễn Thị Hường là vợ ông Đỗ Văn Yên là đối tượng CĐHH 61-80%, xã Thụy Sơn. Phạm Minh Khuê UBND Huyện Thái Thụy 20/05/2019 31/05/2019 Đã trả kết quả
656 2019261467521024708 Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ cho Phạm Thị Huyến là con dâu liệt sỹ Đinh Văn Viễn, xã Thái Học. Đỗ Văn Thông UBND Huyện Thái Thụy 27/05/2019 07/06/2019 Đã trả kết quả
657 2019261467553085009 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho Đỗ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Nhiên, xã Thụy Sơn. Phạm Minh Khuê UBND Huyện Thái Thụy 03/06/2019 11/06/2019 Đã trả kết quả
658 2019261467585044109 Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ cho Đoàn Quang Đăng là em trai liệt sỹ Đoàn Quang Huynh, xã Thụy Sơn. Phạm Minh Khuê UBND Huyện Thái Thụy 05/06/2019 18/06/2019 Đã trả kết quả
659 2019261467617093807 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho ông Nguyễn Văn Hồng là thương binh 41%, xã Thụy Quỳnh. Nguyễn Văn Tuyển UBND Huyện Thái Thụy 10/06/2019 21/06/2019 Đã trả kết quả
660 2019261467650082913 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội ông Đỗ Văn Công, xã Thái Học. Đỗ Văn Thông UBND Huyện Thái Thụy 14/06/2019 18/06/2019 Đã trả kết quả