Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
691 20192221910072104908 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Văn Núi (Thùy) UBND Huyện Hưng Hà 26/02/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
692 20192221910105020707 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Dương Như Ba UBND Huyện Hưng Hà 28/02/2019 02/04/2019 Đã trả kết quả
693 20193881077080517 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu; đổi, cấp lại giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất 09/08/2019 14/08/2019 Đã trả kết quả
694 20193881109082620 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu; đổi, cấp lại giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Liên Giang Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất 19/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
695 2019388943015234 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu; đổi, cấp lại giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu Công đoàn trường tiểu học và THCS Lô Giang Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất 02/01/2019 07/01/2019 Đã trả kết quả
696 2019388975075725 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu; đổi, cấp lại giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu Trường mầm non Hồng Thái - Kiến Xương Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất 20/03/2019 25/03/2019 Đã trả kết quả
697 20194828715080404 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm. Cơ sở sản xuất bánh mỳ Ngoan Đông Sở Công thương 16/01/2019 31/01/2019 Thụ lý xong
698 20194828747102230 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu DNTN Trung Sơn Vũ Văn Hậu - DNTN Trung Sơn Sở Công thương 08/04/2019 03/05/2019 Thụ lý xong
699 20194828779101406 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. CÔNG TY TNHH TUÂN ÁNH Sở Công thương 22/05/2019 18/06/2019 Đang thụ lý
700 20194828811030037 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm cửa hàng bán lẻ xăng dầu. CÔNG TY CP HOÀNG LÂM Sở Công thương 04/07/2019 31/07/2019 Đã trả kết quả
701 20194828843034247 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công thương thực hiện HỘ KD NGUYỄN ĐÌNH NAM Sở Công thương 09/08/2019 26/08/2019 Đã trả kết quả
702 201969415608075704 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Vũ Văn Khanh Sở Giao thông Vận tải 23/07/2019 30/07/2019 Thụ lý xong
703 201969415639104908 Đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô XN VT 27 - 7 Đông Hưng Sở Giao thông Vận tải 23/07/2019 31/07/2019 Đã trả kết quả
704 201969415671085330 Cấp lại Giấy phép lái xe Nguyễn Văn Mạnh Sở Giao thông Vận tải 24/07/2019 24/09/2019 Thụ lý xong
705 201969415703075550 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Trần Đăng Hạnh Sở Giao thông Vận tải 25/07/2019 01/08/2019 Thụ lý xong