Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
706 201924190446032924 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Phạm Thị Huyền Trang UBND Huyện Quỳnh Phụ 05/07/2019 09/07/2019 Đã trả kết quả
707 201924190478014931 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Phạm Ngọc Trâm UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/07/2019 29/07/2019 Đã trả kết quả
708 201924190510070212 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Nguyễn Thị Ngọc Anh UBND Huyện Quỳnh Phụ 15/08/2019 19/08/2019 Đã trả kết quả
709 201924190542110304 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Vũ Văn Kiên UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/09/2019 10/09/2019 Đã trả kết quả
710 201924209125092002 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Bùi Thị Thơm UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/05/2019 24/05/2019 Đang thụ lý
711 2019261405141101750 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Bùi Thanh Hoàng UBND Huyện Thái Thụy 04/01/2019 08/03/2019 Đã trả kết quả
712 2019261405173083612 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đào Văn Dần UBND Huyện Thái Thụy 08/01/2019 22/01/2019 Đã trả kết quả
713 2019261405204035900 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn Trọng Hoàng UBND Huyện Thái Thụy 09/01/2019 10/01/2019 Đã trả kết quả
714 2019261405237035313 Đăng ký giao dịch bảo đảm Vũ Mạnh Tưởng UBND Huyện Thái Thụy 14/01/2019 15/01/2019 Đã trả kết quả
715 201969413120024526 Cấp lại Giấy phép lái xe LÊ THỊ THẮM Sở Giao thông Vận tải 07/05/2019 08/07/2019 Thụ lý xong
716 201969413152093545 Cấp phù hiệu xe container CT CP ĐT và XNK Khí nén Thiên Nhiên Sở Giao thông Vận tải 08/05/2019 13/05/2019 Thụ lý xong
717 201969413183033207 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ THANH TÂM Sở Giao thông Vận tải 08/05/2019 15/05/2019 Đang thụ lý
718 201969413215101748 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp ĐẶNG MẠNH HÙNG Sở Giao thông Vận tải 09/05/2019 16/05/2019 Thụ lý xong
719 201969413247021741 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt CT TNHH TM TH Hà Thành Phát Sở Giao thông Vận tải 10/05/2019 15/05/2019 Đã trả kết quả
720 201969413279083130 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ GIANG Sở Giao thông Vận tải 13/05/2019 20/05/2019 Thụ lý xong