Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
721 201918233166030220 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế PHẠM THỊ HẢI YẾN Sở Y tế 10/05/2019 06/06/2019 Đã trả kết quả
722 201918233197094851 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG BS KIỀU XUÂN KHÁNH Sở Y tế 24/05/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
723 2019261407094093457 Đăng ký biến động Tô Đức Hạnh UBND Huyện Thái Thụy 22/07/2019 26/07/2019 Đã trả kết quả
724 2019261407126030220 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Ngô Ngọc Tuấn UBND Huyện Thái Thụy 23/07/2019 23/08/2019 Đang thụ lý
725 2019261407158034211 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đỗ Thị Loan UBND Huyện Thái Thụy 25/07/2019 13/09/2019 Đã trả kết quả
726 2019261407190103038 Đăng ký biến động Nguyễn Văn Vĩnh UBND Huyện Thái Thụy 29/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
727 2019261407224081105 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Huy Hiếu UBND Huyện Thái Thụy 31/07/2019 14/08/2019 Đã trả kết quả
728 2019261407256033554 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Viết Định UBND Huyện Thái Thụy 12/08/2019 26/08/2019 Đang thụ lý
729 2019261407287022931 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Ngô Đình Chúc UBND Huyện Thái Thụy 05/08/2019 24/09/2019 Đang thụ lý
730 2019261407319032150 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyên Đức Tiều UBND Huyện Thái Thụy 07/08/2019 26/09/2019 Đang thụ lý
731 201969411151091106 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng LẠI TÙNG LONG Sở Giao thông Vận tải 06/03/2019 06/05/2019 Thụ lý xong
732 201969411182083449 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Trần Ngọc Duyến Sở Giao thông Vận tải 07/03/2019 14/03/2019 Thụ lý xong
733 201969411214020821 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Đào Khắc Chung Sở Giao thông Vận tải 07/03/2019 14/03/2019 Thụ lý xong
734 201969411246090741 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng NGUYỄN VĂN LIÊM Sở Giao thông Vận tải 08/03/2019 30/05/2019 Thụ lý xong
735 201969411278024955 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng VŨ THỊ NHUNG Sở Giao thông Vận tải 08/03/2019 08/05/2019 Thụ lý xong