Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
61 00.20.H54.2018.11.07.001 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ TRỌNG TRƯỜNG, Tổ 8, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0971612675 UBND Huyện Đông Hưng 07/11/2018 21/11/2018 Đã trả kết quả
62 00.20.H54.2018.11.12.004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. LƯU VĂN NHỠ, Thôn Bắc Lịch Động, Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0366799203 UBND Huyện Đông Hưng 12/11/2018 26/11/2018 Đã trả kết quả
63 00.20.H54.2018.11.19.006 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. TRẦN ĐÌNH ĐỊNH, Thôn Hậu Trung, Xã Bạch Đằng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0868438424 UBND Huyện Đông Hưng 19/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
64 00.20.H54.2018.11.22.004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ KHẮC HÒA, Thôn Trung, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0368359828 UBND Huyện Đông Hưng 22/11/2018 06/12/2018 Đã trả kết quả
65 00.20.H54.2018.11.28.009 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh BUI BA VIET, Thon Co Dung 2, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Đông Hưng 28/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
66 2019114446042832 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Công ty CP Hạt giống vàng Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/05/2019 03/06/2019 Đã trả kết quả
67 20191145285034032 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Nguyễn Đức Hiểu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/06/2019 04/07/2019 Thụ lý xong
68 20191147506103327 Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y cho ông Trần Văn Hiếu Trần Văn Hiếu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/03/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
69 201911481004091757 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Nguyễn Minh Tuấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/06/2019 11/06/2019 Thụ lý xong
70 201911481037094827 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Thị Thanh Thủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11/07/2019 15/07/2019 Thụ lý xong
71 201911481069102743 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm Đỗ Thị Nhuận Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/08/2019 19/08/2019 Thụ lý xong
72 201911481101084714 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm Phạm Văn Thả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/09/2019 20/09/2019 Thụ lý xong
73 20191148906091329 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Nguyễn Minh Tuấn (04 phiếu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/01/2019 14/01/2019 Thụ lý xong
74 20191148938084649 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Vũ Ngọc Phương (02 phiếu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12/03/2019 14/03/2019 Thụ lý xong
75 20191148970023819 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Công ty TNHH Nghêu Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/04/2019 26/04/2019 Thụ lý xong