Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
61 20192221911376084706 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Thị Phúc UBND Huyện Hưng Hà 11/06/2019 12/07/2019 Đã trả kết quả
62 20192221911408091921 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Nguyễn Ngọc Lộc UBND Huyện Hưng Hà 13/06/2019 16/07/2019 Đã trả kết quả
63 20192221911442021754 Đăng ký biến động: Tách, hợp thửa đất Vương Tiến Dũng (Thực) UBND Huyện Hưng Hà 18/06/2019 01/07/2019 Đã trả kết quả
64 20192221911474071743 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đào Minh Tuân (Chiến) UBND Huyện Hưng Hà 20/06/2019 23/07/2019 Đã trả kết quả
65 2019271201804040456 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đỗ Thị Kim Soan UBND Huyện Vũ Thư 19/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
66 2019271201837084829 Đăngthay đổi nội dung đkkd Hoàng Thị thu Hằng UBND Huyện Vũ Thư 08/10/2019 10/10/2019 Đã trả kết quả
67 2019271201869024220 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh NGuyễn Văn Khiên UBND Huyện Vũ Thư 24/10/2019 29/10/2019 Đã trả kết quả
68 201927125165040150 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trỉnh: Bãi rác thôn Lang Trung xã Trung An , Vũ Thư, Thái Bình Phạm Thị Nhung UBND Huyện Vũ Thư 09/01/2019 14/02/2019 Đã trả kết quả
69 2019272271968085805 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hà Tất Thắng UBND Huyện Vũ Thư 03/01/2019 12/02/2019 Thụ lý xong
70 2019272272001090500 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Miền UBND Huyện Vũ Thư 05/01/2019 14/02/2019 Thụ lý xong
71 2019272272033100738 Đăng ký biến động Nguyễn Văn Cường UBND Huyện Vũ Thư 10/01/2019 25/01/2019 Thụ lý xong
72 2019272272066031021 Thủ tục cung cấp tài liệu Lê Văn Nam UBND Huyện Vũ Thư 14/01/2019 24/01/2019 Thụ lý xong
73 2019272272098033942 Đăng ký biến động Phạm Văn Tùy UBND Huyện Vũ Thư 17/01/2019 11/02/2019 Thụ lý xong
74 2019272272130104007 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Văn Nghi UBND Huyện Vũ Thư 21/01/2019 28/02/2019 Đã trả kết quả
75 2019695341021315 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ CTy CP tập đoàn Đông Đô Sở Giao thông Vận tải 14/03/2019 26/03/2019 Thụ lý xong