Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
736 2019212235355023846 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Thanh UBND Huyện Đông Hưng 19/12/2019 21/01/2020 Thụ lý xong
737 2019212235387114052 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Thị Thúy UBND Huyện Đông Hưng 23/12/2019 03/01/2020 Thụ lý xong
738 2019271201494090241 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Văn San UBND Huyện Vũ Thư 26/02/2019 28/02/2019 Đã trả kết quả
739 2019271201527100726 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn anh Trà UBND Huyện Vũ Thư 19/03/2019 21/03/2019 Đã trả kết quả
740 2019271201560104243 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Xuân Thảo UBND Huyện Vũ Thư 09/04/2019 11/04/2019 Đã trả kết quả
741 2019271201592102102 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Quý Chung UBND Huyện Vũ Thư 09/05/2019 14/05/2019 Đã trả kết quả
742 2019271201623082219 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thủy UBND Huyện Vũ Thư 06/06/2019 11/06/2019 Đã trả kết quả
743 2019271201654085516 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Văn Tâm UBND Huyện Vũ Thư 04/07/2019 09/07/2019 Đã trả kết quả
744 2019271201686033039 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGuyễn Thị Thu Trang UBND Huyện Vũ Thư 18/07/2019 23/07/2019 Đã trả kết quả
745 2019271201718052843 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mau UBND Huyện Vũ Thư 30/07/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
746 2019271201750023917 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phan Thị Giang UBND Huyện Vũ Thư 20/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
747 2019271201782031957 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGuyễn Văn Sùng UBND Huyện Vũ Thư 10/09/2019 12/09/2019 Đã trả kết quả
748 2019271201814090223 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Ta Nhật Bôn UBND Huyện Vũ Thư 24/09/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
749 2019271201846022707 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Quốc Khánh UBND Huyện Vũ Thư 10/10/2019 15/10/2019 Đã trả kết quả
750 2019271201878031830 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Đỗ Thị Loan UBND Huyện Vũ Thư 29/10/2019 31/10/2019 Đã trả kết quả