Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
766 2019142123315081821 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ VĂN LỢI Sở Tư pháp 22/03/2019 11/04/2019 Đã trả kết quả
767 2019261406564041107 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Tạ Đức Mạnh UBND Huyện Thái Thụy 31/05/2019 14/06/2019 Đã trả kết quả
768 2019261406596025441 Đăng ký biến động Nguyễn Thị Thủy UBND Huyện Thái Thụy 04/06/2019 11/06/2019 Đã trả kết quả
769 2019261406628104155 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Bùi Thế Cát UBND Huyện Thái Thụy 06/06/2019 25/07/2019 Đang thụ lý
770 2019261406660043740 Đăng ký biến động Trần Đình Thăng UBND Huyện Thái Thụy 10/06/2019 17/06/2019 Đã trả kết quả
771 2019261406692094559 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Vui UBND Huyện Thái Thụy 13/06/2019 01/08/2019 Đã trả kết quả
772 2019261406723022157 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Công Tuyển UBND Huyện Thái Thụy 18/06/2019 20/07/2019 Đang thụ lý
773 2019261406755082333 Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận Nguyễn Đình Lý UBND Huyện Thái Thụy 20/06/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
774 201969410535020538 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN ĐĂNG VIÊN Sở Giao thông Vận tải 18/02/2019 25/02/2019 Thụ lý xong
775 201969410567090446 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN XUÂN PHÁP Sở Giao thông Vận tải 19/02/2019 26/02/2019 Thụ lý xong
776 201969410599024010 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng Trương Minh Thành Tuấn Sở Giao thông Vận tải 19/02/2019 19/04/2019 Thụ lý xong
777 201969410632102847 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp Nguyễn Văn Định Sở Giao thông Vận tải 20/02/2019 27/02/2019 Thụ lý xong
778 201969410664080447 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng Trần Ngọc Duy Sở Giao thông Vận tải 21/02/2019 22/04/2019 Thụ lý xong
779 201969410695023212 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng Nguyễn Tiến Mạnh Sở Giao thông Vận tải 21/02/2019 22/04/2019 Thụ lý xong
780 201969410727092159 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng NGUYỄN VĂN AN Sở Giao thông Vận tải 22/02/2019 22/04/2019 Thụ lý xong