Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
826 2019221701120020508 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Thị Phương Thạo UBND Huyện Hưng Hà 01/10/2019 03/10/2019 Đã trả kết quả
827 201922170992102247 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh VŨ QUANG QUẢNG UBND Huyện Hưng Hà 07/03/2019 11/03/2019 Đã trả kết quả
828 2019261467703024129 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho 02 đối tượng: bà Phạm Thị Nhụ, Hoàng Thị Luân, xã Thái Hà. Phạm Thị Hà UBND Huyện Thái Thụy 21/06/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
829 2019261467735034308 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con cho Nguyễn Thị Miến, xã Thái Giang. Bùi Thị Hồng Nhung UBND Huyện Thái Thụy 26/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
830 2019261467767075814 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật cho 02 đối tượng: Nguyễn Trần Vân Khánh, Nhâm Thị Thúy Nhài, xã Thụy Hải. Lê Đức Hà UBND Huyện Thái Thụy 10/07/2019 18/07/2019 Đã trả kết quả
831 2019261467799044258 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho ông Hoàng Văn Giác là thương binh 21-60%, xã Thái Phúc. Đỗ Văn Phong UBND Huyện Thái Thụy 10/07/2019 23/07/2019 Đã trả kết quả
832 2019261467830081629 Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng cho 10 đối tượng: Nguyễn Duy Bộ, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thị Khanh, Nguyễn Văn Anh, Đoàn Thị Mấn, Nguyễn Thị Nga, Hà Thị Ái, Nguyễn Thị Dè, Nguyễn Văn Khếnh, Lê Văn Tuyên, xã Thụy Hồng. Đoàn Thế Du UBND Huyện Thái Thụy 15/07/2019 23/07/2019 Đã trả kết quả
833 2019261467862015343 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho bà Lê Thị Nhuần là người cao tuổi hưởng tuất BHXH, xã Thái Tân. Nguyễn Thị Dung UBND Huyện Thái Thụy 17/07/2019 19/07/2019 Đã trả kết quả
834 2019261467894083408 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội cho bà Vũ Thị Nha, thị trấn Diêm Điền. Đỗ Hữu Múng UBND Huyện Thái Thụy 22/07/2019 24/07/2019 Đã trả kết quả
835 2019261467926041213 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho bà Phạm Thị Tơ đã được hưởng TC 1 lần theo QĐ 290, xã Thái Đô. Nguyễn Thị Châm UBND Huyện Thái Thụy 29/07/2019 09/08/2019 Đã trả kết quả
836 2019261467958090330 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật cho Giang Văn Mạnh, xã Thái Hưng. Bùi Xuân Quyết UBND Huyện Thái Thụy 02/08/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả
837 201969415443085916 Cấp lại Giấy phép lái xe Vũ Quyết Thắng Sở Giao thông Vận tải 18/07/2019 18/09/2019 Thụ lý xong
838 201969415474034426 Cấp lại Giấy phép lái xe Nguyễn Đình Hào Sở Giao thông Vận tải 18/07/2019 10/10/2019 Thụ lý xong
839 201969415506094302 Cấp lại Giấy phép lái xe Khổng Trọng Chinh Sở Giao thông Vận tải 19/07/2019 19/09/2019 Thụ lý xong
840 201969415539074143 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Nguyễn Thế Anh Sở Giao thông Vận tải 22/07/2019 29/07/2019 Thụ lý xong