Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
856 20192614513082456 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Vũ Đình Sinh UBND Huyện Thái Thụy 07/11/2019 13/11/2019 Đã trả kết quả
857 2019261466526040255 Mua bảo hiểm y tế cho 03 đối tượng: Hoàng Thị Quyên là con đẻ của liệt sỹ Hoàng Ngọc Xiến; Nguyễn Thị Thái, Trịnh Thị Mai (Băng) đã được hưởng Tc 1 lần theo QĐ 62, thị trấn Diêm Điền. Đỗ Hữu Múng UBND Huyện Thái Thụy 04/01/2019 17/01/2019 Đã trả kết quả
858 2019261466558090141 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 07 đối tượng: Tăng Thị Hoa, Phạm Thị Dung (ghi), Phạm Thị Nhiển, Trần Thị Kim, Phạm Thị Luyên, Trần Thị Bình, xã Thái Phúc. Đỗ Văn Phong UBND Huyện Thái Thụy 14/01/2019 22/01/2019 Đã trả kết quả
859 2019261466590083046 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật cho Đỗ Quang Nuôi, xã Thái Thượng. Tạ Thị Minh Nguyệt UBND Huyện Thái Thụy 16/01/2019 17/01/2019 Đã trả kết quả
860 2019261466622020648 Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần cho ông Vũ Hồng Rang đã được thưởng Huân CKC, thị trấn Diêm Điền. Đỗ Hữu Múng UBND Huyện Thái Thụy 16/01/2019 29/01/2019 Đã trả kết quả
861 2019261466654035049 Đề nghị thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho 02 đối tượng: Vũ Văn Nhàn, Đặng Văn Ro, xã Thụy Phong. Nguyễn Thị Bình UBND Huyện Thái Thụy 18/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
862 201969417114014317 Cấp lại Giấy phép lái xe Bùi Thị Măng Sở Giao thông Vận tải 05/09/2019 05/11/2019 Thụ lý xong
863 201969417146094700 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Vũ Văn Tài Sở Giao thông Vận tải 06/09/2019 13/09/2019 Thụ lý xong
864 201969417179083137 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Lê Xuân Nghị Sở Giao thông Vận tải 09/09/2019 16/09/2019 Thụ lý xong
865 201969417211022129 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Phùng Văn Quang Sở Giao thông Vận tải 09/09/2019 16/09/2019 Thụ lý xong
866 201969417242093526 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Trần Đình Thao Sở Giao thông Vận tải 10/09/2019 17/09/2019 Thụ lý xong
867 201969417273072957 Cấp lại Giấy phép lái xe Nguyễn Hữu Trọng Sở Giao thông Vận tải 11/09/2019 03/12/2019 Thụ lý xong
868 201969417306015932 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN HOÀI Sở Giao thông Vận tải 11/09/2019 18/09/2019 Thụ lý xong
869 201969417337084451 Cấp phù hiệu xe tải Trần Văn Mỹ Sở Giao thông Vận tải 12/09/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả
870 201969417370023645 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đỗ Văn Chiến Sở Giao thông Vận tải 12/09/2019 19/09/2019 Thụ lý xong