Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
76 00.22.H54.2018.10.23.004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM THỊ THỦY NCN NGUYỄN THỊ THÌN 274/227,6/15 BG762933, Đông Vân , Xã Vũ Lễ, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0966232962 UBND Huyện Kiến Xương 23/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
77 00.22.H54.2018.10.23.036 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "PHÙNG VĂN THẮNG BÙI THỊ VUI NCN BÙI VIỆT THÀNH ĐOÀN THỊ VIỆT ONT 86/330,3/24 - CK719753 ", Thái Hòa, Xã Bình Định, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0943145075 UBND Huyện Kiến Xương 23/10/2018 06/11/2018 Đã trả kết quả
78 00.22.H54.2018.10.24.032 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu PHẠM ĐỨC KÍNH PHẠM THỊ SEN ONT CLN 560/388,3/10, Nam Huân Trung, Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 01634464770 UBND Huyện Kiến Xương 24/10/2018 27/11/2018 Đã trả kết quả
79 00.22.H54.2018.10.25.020 Đăng ký giao dịch bảo đảm BÙI THỊ HUYỀN NGUYỄN XUÂN TRIỂN 279/100/5 Y 442590, Trà Đông , Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0839601555 UBND Huyện Kiến Xương 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
80 2019142127162081510 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN ĐỨC THANH Sở Tư pháp 29/07/2019 09/08/2019 Đã trả kết quả
81 2019142127194110305 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THANH MINH Sở Tư pháp 29/07/2019 16/08/2019 Đã trả kết quả
82 2019142127228040301 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN TRỌNG GIANG Sở Tư pháp 29/07/2019 16/08/2019 Đã trả kết quả
83 2019142127259022620 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG QUANG TRƯỜNG Sở Tư pháp 30/07/2019 19/08/2019 Đã trả kết quả
84 2019142127292103349 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Sở Tư pháp 31/07/2019 20/08/2019 Đã trả kết quả
85 2019142127325102229 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐINH THỊ TUYẾT Sở Tư pháp 01/08/2019 21/08/2019 Đã trả kết quả
86 2019142127356093830 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền VŨ THỊ HOA Sở Tư pháp 02/08/2019 15/08/2019 Đã trả kết quả
87 2019142127389035343 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ THANH HUÊ Sở Tư pháp 02/08/2019 22/08/2019 Đã trả kết quả
88 2019142127419104846 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ THỊ KIM LOAN Sở Tư pháp 05/08/2019 23/08/2019 Đã trả kết quả
89 2019142127452092253 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ MINH NGỌC Sở Tư pháp 06/08/2019 26/08/2019 Đã trả kết quả
90 2019142127486081128 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ SÂM Sở Tư pháp 07/08/2019 27/08/2019 Đã trả kết quả