Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
76 00.22.H54.2018.10.24.023 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân " NGUYỄN VĂN TĂNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG CẤP ĐỔI 566/71,8/9 BE555664 PO TÔ", Cao Trung, Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0979048719 UBND Huyện Kiến Xương 24/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
77 00.22.H54.2018.10.25.011 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân BÙI THẾ DƯƠNG CẤP ĐỔI BG213113 (SAU CMĐ) ONT 831/334,9/18, Đồng Tâm, Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0974892962 UBND Huyện Kiến Xương 25/10/2018 08/11/2018 Đã trả kết quả
78 00.22.H54.2018.10.26.021 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. "BÙI THỊ HẰNG NCN NTC TỪ BÙI XUÂN HIỂU NGUYỄN THỊ BỆN - CK801085 ", An Phúc , Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0919991064 UBND Huyện Kiến Xương 26/10/2018 09/11/2018 Đã trả kết quả
79 00.23.H54.2018.10.08.004 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền PHẠM MINH THẮNG, 5, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
80 00.23.H54.2018.10.08.036 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền NGUYỄN THỊ THANH HÀ, 3, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
81 2019142124616093818 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN MẠNH Sở Tư pháp 07/05/2019 27/05/2019 Đã trả kết quả
82 2019142124648024239 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THANH THỦY Sở Tư pháp 07/05/2019 27/05/2019 Đã trả kết quả
83 2019142124681094729 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THÙY LINH Sở Tư pháp 08/05/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
84 2019142124713102525 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM TRÍ THÀNH Sở Tư pháp 09/05/2019 29/05/2019 Đã trả kết quả
85 2019142124744034841 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài XU CHENG JIE Sở Tư pháp 09/05/2019 29/05/2019 Đã trả kết quả
86 2019142124778092728 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ LIỄU Sở Tư pháp 10/05/2019 30/05/2019 Thụ lý xong
87 2019142124809021646 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam KHÚC NGỌC DUY Sở Tư pháp 10/05/2019 30/05/2019 Đã trả kết quả
88 2019142124841095218 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM XUÂN NAM Sở Tư pháp 13/05/2019 31/05/2019 Đã trả kết quả
89 2019142124873040707 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ LỆ CHI Sở Tư pháp 13/05/2019 24/05/2019 Đã trả kết quả
90 2019142124904085354 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THẮM Sở Tư pháp 14/05/2019 27/05/2019 Đã trả kết quả