Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
91 00.23.H54.2018.12.03.023 HÀ VĂN XUYÊN, Thôn Cao Mộc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 03/12/2018 05/12/2018 Đã trả kết quả
92 00.23.H54.2018.12.04.022 HÀ VĂN HÀNH, Thôn Cao Mộc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 04/12/2018 05/12/2018 Đã trả kết quả
93 00.23.H54.2018.12.04.056 NGUYỄN VĂN NAM, NGUYỄN THỊ DUÂN, Mai Trang, Xã An Quý, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 04/12/2018 11/01/2019 Đã trả kết quả
94 00.23.H54.2018.12.05.031 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) BÙI CÔNG VIỆT, NGUYỄN THỊ HOÀ, Lương Cụ Bắc, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 05/12/2018 18/12/2018 Đã trả kết quả
95 00.23.H54.2018.12.06.016 HOÀNG THỊ HÀ, Thôn Cao Mộc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2018 07/12/2018 Đã trả kết quả
96 00.23.H54.2018.12.07.007 NGUYỄN THỊ MẾN, Bình Minh, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 07/12/2018 15/01/2019 Đã trả kết quả
97 00.23.H54.2018.12.10.007 LÊ THỊ THẮM, Thôn Quan Đình bắc, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/12/2018 11/12/2018 Đã trả kết quả
98 00.23.H54.2018.12.10.039 TRẦN THANH SƠN, thôn Mỹ giá, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 10/12/2018 02/01/2019 Đã trả kết quả
99 00.23.H54.2018.12.11.022 NGUYỄN VŨ NHẬT, PHẠM THỊ TỊNH, Xuân Trạch, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 11/12/2018 17/01/2019 Đã trả kết quả
100 00.23.H54.2018.12.12.031 PHẠM THỊ THANH THỦY, Thôn Bất Nạo, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 12/12/2018 14/12/2018 Đã trả kết quả
101 201918992780032300 Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. NGUYỄN VĂN TRỌNG ( K THU PHÍ ) Sở Y tế 17/04/2019 17/05/2019 Đã trả kết quả
102 201918992810034248 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam PHẠM THỊ HẠNH Sở Y tế 26/04/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
103 201918992842023514 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) Nguyễn Thị Hương Minh Sở Y tế 16/05/2019 22/05/2019 Đã trả kết quả
104 201918992874091614 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt TRẦN HỮU DƯƠNG Sở Y tế 28/05/2019 01/07/2019 Đã trả kết quả
105 201918992906091414 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ ĐẶNG THỊ THÚY QUỲNH Sở Y tế 07/06/2019 27/06/2019 Đã trả kết quả