Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
91 00.24.H54.2018.10.17.060 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM VĂN LỢI, Thôn Bắc, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 17/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
92 00.24.H54.2018.10.18.029 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu HOÀNG THỊ YÊU, Thôn Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 18/10/2018 20/11/2018 Đã trả kết quả
93 00.24.H54.2018.10.19.035 Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật TÔ THỊ OANH, Thôn Nghĩa, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 19/10/2018 30/10/2018 Đã trả kết quả
94 00.24.H54.2018.10.22.009 Đăng ký giao dịch bảo đảm HOÀNG NGỌC YÊU, Thôn Bắc Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 23/10/2018 Đã trả kết quả
95 00.24.H54.2018.10.22.041 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu TRƯƠNG VĂN MÂN, Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 22/11/2018 Đã trả kết quả
96 00.24.H54.2018.10.22.073 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ĐOÀN VĂN THIỆM, Thanh Tây, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
97 00.24.H54.2018.10.22.105 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng TRẦN VĂN CHỈNH, Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Tiền Hải 22/10/2018 31/10/2018 Đã trả kết quả
98 201918232833034635 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Lê Hồng Thương Sở Y tế 11/01/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
99 201918232866104905 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN THỊ LAN ANH Sở Y tế 24/01/2019 27/03/2019 Đã trả kết quả
100 201918232899105357 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam TRỊNH THỊ HIỀN Sở Y tế 25/01/2019 28/03/2019 Đã trả kết quả
101 201918232931084742 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam NGUYỄN THỊ HUYỀN Sở Y tế 15/02/2019 11/04/2019 Đã trả kết quả
102 201918232964041108 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam HÀ THỊ PHƯƠNG Sở Y tế 20/02/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
103 201918232996034112 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam TRẦN THÁI HÙNG Sở Y tế 05/03/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
104 201918233028110810 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam TRẦN XUÂN NGHỊ Sở Y tế 14/03/2019 08/05/2019 Đã trả kết quả
105 201918233060085503 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Lê Thị Anh Trang Sở Y tế 26/03/2019 20/05/2019 Đã trả kết quả