Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115036 GTVT33976 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN PHƯƠNG LINH, -P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/01/2017 13/01/2017 Đã trả kết quả
115037 GTVT44410 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN CHIẾN, -X. Đông Mỹ, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/09/2017 06/10/2017 Đã trả kết quả
115038 GTVT4444 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ QUỐC HÙNG, -X. Đông Hà, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/02/2016 03/03/2016 Đã trả kết quả
115039 GTVT44469 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN XUÂN DŨNG, -X. Duy Nhất, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/10/2017 09/10/2017 Đã trả kết quả
115040 GTVT44498 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THÀNH LINH, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/10/2017 04/12/2017 Đã trả kết quả
115041 GTVT44526 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ KIM LIÊN, -X. Quang Lịch, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/10/2017 10/10/2017 Đã trả kết quả
115042 GTVT44555 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THÀNH CÔNG, -X. Thụy Hải, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/10/2017 11/10/2017 Đã trả kết quả
115043 GTVT44584 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THANH BA, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/10/2017 11/10/2017 Đã trả kết quả
115044 GTVT44612 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ VĂN THƯỞNG, -X. Vũ Vinh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/10/2017 12/10/2017 Đã trả kết quả
115045 GTVT44641 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN VĂN LỢI, -X. Mỹ Lộc, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/10/2017 05/12/2017 Đã trả kết quả
115046 GTVT44670 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM NGỌC TIẾN, -X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/10/2017 13/10/2017 Đã trả kết quả
115047 GTVT9689 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ TUYẾN, -X. Thăng Long, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115048 GTVT9718 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ XUÂN THẠCH, -X. Đức Bác, H. Sông Lô, T. Vĩnh Phúc Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115049 GTVT9746 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HẠNH, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115050 GTVT9775 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN MẠNH, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả