Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115051 GTVT38851 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN THÀNH, -X. Minh Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2017 28/06/2017 Đã trả kết quả
115052 GTVT38880 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HÀ, -X. Vũ Ninh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/05/2017 10/05/2017 Đã trả kết quả
115053 GTVT38909 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LẠI THỊ NGOAN, -X. Thụy Duyên, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/05/2017 10/05/2017 Đã trả kết quả
115054 GTVT38938 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN UYỂN, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/05/2017 10/05/2017 Đã trả kết quả
115055 GTVT38967 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VIỆT NGA, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/05/2017 03/07/2017 Đã trả kết quả
115056 GTVT38996 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ THỊ CHINH LAM, -TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/05/2017 11/05/2017 Đã trả kết quả
115057 GTVT39024 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG, -TT. Vũ Thư, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/05/2017 04/07/2017 Đã trả kết quả
115058 GTVT39053 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM CÔNG NGÂN, -X. Nam Thanh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/05/2017 12/05/2017 Đã trả kết quả
115059 GTVT39082 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN NGỌC ƯỚC, -X. Vũ Tiến, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/05/2017 05/07/2017 Đã trả kết quả
115060 GTVT39110 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ GẤM, -X. Thanh Tân, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/05/2017 15/05/2017 Đã trả kết quả
115061 GTVT3914 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THANH TÙNG, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/02/2016 25/02/2016 Đã trả kết quả
115062 GTVT39169 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI TRUNG DÂN, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/05/2017 16/05/2017 Đã trả kết quả
115063 GTVT49758 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VIỆT ĐỨC, -X. Đông Xuyên, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2018 08/05/2018 Đã trả kết quả
115064 GTVT49787 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN MẠNH, -X. Thái Nguyên, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/03/2018 16/03/2018 Đã trả kết quả
115065 GTVT49815 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HẠNG A LỒNG, -X. Phìn Hồ, H. Sìn Hồ, T. Lai Châu Sở Giao thông Vận tải 09/03/2018 09/05/2018 Đã trả kết quả