Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115111 GTVT44176 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TRUNG PHÚC, -X. Đồng Thanh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/09/2017 29/09/2017 Đã trả kết quả
115112 GTVT44204 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ VĂN NGỌC, -X. Dân Tiến, H. Võ Nhai, T. Thái Nguyên Sở Giao thông Vận tải 25/09/2017 02/10/2017 Đã trả kết quả
115113 GTVT44233 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ NGUYỆT, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/09/2017 02/10/2017 Đã trả kết quả
115114 GTVT44262 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC THƯỞNG, -X. Đông Hoàng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/09/2017 03/10/2017 Đã trả kết quả
115115 GTVT44291 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất LƯU VĂN HỢI, -X. Đông Huy, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/09/2017 27/11/2017 Đã trả kết quả
115116 GTVT4432 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN GIANG, -X. Đông Mỹ, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/02/2016 03/03/2016 Đã trả kết quả
115117 GTVT44349 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất MAI THỊ THU, -X. Bình Thanh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/09/2017 27/11/2017 Đã trả kết quả
115118 GTVT44378 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN CHÍNH, -X. Vũ Trung, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/09/2017 28/11/2017 Đã trả kết quả
115119 GTVT9689 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ TUYẾN, -X. Thăng Long, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115120 GTVT9718 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ XUÂN THẠCH, -X. Đức Bác, H. Sông Lô, T. Vĩnh Phúc Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115121 GTVT9746 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HẠNH, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115122 GTVT9775 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN MẠNH, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115123 GTVT9804 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ THỦY, -X. An Vinh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115124 GTVT9832 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRỊNH CÔNG KHÁNH, -X. An Vinh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 28/06/2016 Đã trả kết quả
115125 GTVT9861 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ XUÂN ĐỐC, -X. Vũ Công, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/04/2016 10/05/2016 Đã trả kết quả