Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115126 GTVT40440 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN NGỌC, -X. Đông Xá, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/06/2017 14/08/2017 Đã trả kết quả
115127 GTVT4047 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN TẠ SINH, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/02/2016 19/04/2016 Đã trả kết quả
115128 GTVT40499 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN MINH THUÂN, -X. Đông Hợp, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/06/2017 14/08/2017 Đã trả kết quả
115129 GTVT40527 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THIÊM, -X. Đông Lĩnh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/06/2017 21/06/2017 Đã trả kết quả
115130 GTVT40556 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM HUY PHÚ, -X. Liên Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/06/2017 22/06/2017 Đã trả kết quả
115131 GTVT40585 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THẾ HOÀNG THAO, -X. Vũ Quý, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/06/2017 15/08/2017 Đã trả kết quả
115132 GTVT40613 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ HUẾ, -X. Thái Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/06/2017 23/06/2017 Đã trả kết quả
115133 GTVT6013 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN PHỦ, -X. Đông Huy, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115134 GTVT6041 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TƯ, -X. Hòa Tiến, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
115135 GTVT6070 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGÔ XUÂN TUYÊN, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/03/2016 16/05/2016 Đã trả kết quả
115136 GTVT610 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp GIANG VĂN NGHIÊM, -X. Thái Hưng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115137 GTVT6128 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ HOẠT, -X. Tân Hòa, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/03/2016 24/03/2016 Đã trả kết quả
115138 GTVT6157 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN NGẢI, -TT. Xuân Mai, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 17/03/2016 24/03/2016 Đã trả kết quả
115139 GTVT6185 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG, -X. Vũ Công, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/03/2016 24/03/2016 Đã trả kết quả
115140 GTVT6214 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN CÔNG THÀNH, -X. Thụy Trường, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/03/2016 17/05/2016 Đã trả kết quả