Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115126 GTVT44978 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM XUÂN THƯỢNG, -X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/10/2017 18/12/2017 Đã trả kết quả
115127 GTVT45006 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN MÙI, -X. Song Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/10/2017 24/10/2017 Đã trả kết quả
115128 GTVT45035 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ANH SINH, -X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/10/2017 25/10/2017 Đã trả kết quả
115129 GTVT45064 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN VĂN NGUYÊN, -X. Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/10/2017 18/12/2017 Đã trả kết quả
115130 GTVT45093 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯƠNG THỊ THƠM, -X. Song An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/10/2017 26/10/2017 Đã trả kết quả
115131 GTVT45121 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUỐC THỨ, -X. Đoan Hùng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/10/2017 27/10/2017 Đã trả kết quả
115132 GTVT45150 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI VĂN PHÚ, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/10/2017 20/12/2017 Đã trả kết quả
115133 GTVT4518 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO MẠNH DẦN, -X. Thụy Hà, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/02/2016 04/03/2016 Đã trả kết quả
115134 GTVT45208 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất LÊ THỊ HUỆ, -X. Tây Giang, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/10/2017 25/12/2017 Đã trả kết quả
115135 GTVT8025 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ALEXANDER JAMES MATHESON, -P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115136 GTVT8053 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ HIỀN, -X. Quỳnh Bảo, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115137 GTVT8082 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯƠNG VĂN THAO, -X. Bình Minh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115138 GTVT8111 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI THỊ PHƯƠNG, -X. Đông Huy, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 07/06/2020 Đang thụ lý
115139 GTVT814 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ RĂM, -X. Nam Thắng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115140 GTVT8169 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM KHẮC LỢI, -X. Thái Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/04/2016 15/04/2016 Đã trả kết quả