Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115141 GTVT34463 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN MINH TUẤN, -X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/01/2017 03/02/2017 Đã trả kết quả
115142 GTVT34492 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO VĂN DŨNG, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/01/2017 06/02/2017 Đã trả kết quả
115143 GTVT34520 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TƯƠNG, -X. Duy Nhất, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/01/2017 06/02/2017 Đã trả kết quả
115144 GTVT3455 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO SINH BÌNH, -X. Liên Hiệp, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/02/2016 22/02/2016 Đã trả kết quả
115145 GTVT34579 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THỊ PHƯƠNG THANH, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/01/2017 24/03/2017 Đã trả kết quả
115146 GTVT34607 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐINH XUÂN DUYỆT, -X. Thanh Tân, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
115147 GTVT34636 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG VĂN NHÃ, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
115148 GTVT34665 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ VIẾT VẤN, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
115149 GTVT45251 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN QUANG, -X. Quỳnh Nguyên, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/10/2017 31/10/2017 Đã trả kết quả
115150 GTVT45280 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN CẢNH, -X. Đông Huy, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/10/2017 01/11/2017 Đã trả kết quả
115151 GTVT45309 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ VĂN ĐOÀN, -X. Thái Hưng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/10/2017 25/12/2017 Đã trả kết quả
115152 GTVT45338 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THẾ ANH, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/10/2017 02/11/2017 Đã trả kết quả
115153 GTVT45367 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN HOÀNG ANH, -P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/10/2017 26/12/2017 Đã trả kết quả
115154 GTVT45396 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG XUÂN TỨ, -X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/10/2017 03/11/2017 Đã trả kết quả
115155 GTVT45424 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ TUẤN PHONG, -X. Thụy Ninh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/10/2017 06/11/2017 Đã trả kết quả