Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115171 GTVT45078 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN QÚI, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/10/2017 26/10/2017 Đã trả kết quả
115172 GTVT45106 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐẶNG VĂN HUẤN, -X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/10/2017 19/12/2017 Đã trả kết quả
115173 GTVT45135 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN THAO, -X. An Đồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/10/2017 27/10/2017 Đã trả kết quả
115174 GTVT45164 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC HẠNH, -TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/10/2017 30/10/2017 Đã trả kết quả
115175 GTVT45193 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ THỊ NỤ, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/10/2017 30/10/2017 Đã trả kết quả
115176 GTVT45221 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN TRUNG ANH, -X. Vân Trường, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/10/2017 31/10/2017 Đã trả kết quả
115177 GTVT872 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THÀNH NAM, -P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 05/01/2016 Đã trả kết quả
115178 GTVT8749 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN SỸ ĐỨC, -X. An Cầu, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/04/2016 25/04/2016 Đã trả kết quả
115179 GTVT8778 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ THỊ LIỄU, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/04/2016 25/04/2016 Đã trả kết quả
115180 GTVT8807 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO QUÝ THI, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/04/2016 25/04/2016 Đã trả kết quả
115181 GTVT8835 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ NGỌC HÀNG, -X. Trà Giang, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/04/2016 15/06/2016 Đã trả kết quả
115182 GTVT8864 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ ANH THUYẾT, -X. Minh Khai, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/04/2016 26/04/2016 Đã trả kết quả
115183 GTVT8893 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM CÔNG HẠ, -X. Phúc Khánh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/04/2016 26/04/2016 Đã trả kết quả
115184 GTVT8921 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ THỊ NHUNG, -X. Lê Lợi, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/04/2016 26/04/2016 Đã trả kết quả
115185 GTVT8950 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ TƯƠI, -X. Nam Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/04/2016 26/04/2016 Đã trả kết quả