Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115171 GTVT34403 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG ĐÌNH VIÊN, -X. Hoa Lư, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/01/2017 25/01/2017 Đã trả kết quả
115172 GTVT34460 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TĨNH, -X. Hồng Giang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/01/2017 03/02/2017 Đã trả kết quả
115173 GTVT3449 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TIẾN, -X. Thái Hòa, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/02/2016 22/02/2016 Đã trả kết quả
115174 GTVT34518 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN TUẤN, -X. Đông Vinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/01/2017 06/02/2017 Đã trả kết quả
115175 GTVT34547 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM BÁ SƠN, -X. Minh Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/01/2017 23/03/2017 Đã trả kết quả
115176 GTVT34576 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI PHI HÙNG, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/01/2017 24/03/2017 Đã trả kết quả
115177 GTVT34604 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ DÙNG, -X. Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
115178 GTVT34633 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ TRỌNG NGHĨA, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
115179 GTVT34662 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN MINH TUẤN, -X. Đồng Thanh, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/02/2017 09/02/2017 Đã trả kết quả
115180 GTVT46807 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THỊ THÚY, -X. Minh Hòa, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/12/2017 07/02/2018 Đã trả kết quả
115181 GTVT46836 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN TRUNG HIẾU, -X. Thái Phúc, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/12/2017 08/02/2018 Đã trả kết quả
115182 GTVT46865 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN HÒA, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/12/2017 18/12/2017 Đã trả kết quả
115183 GTVT46894 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ ĐỨC TÂM, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/12/2017 18/12/2017 Đã trả kết quả
115184 GTVT46922 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TẠ VĂN HIẾU, -X. Nam Thanh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/12/2017 19/12/2017 Đã trả kết quả
115185 GTVT46951 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN BỒNG, -X. Nam Hồng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/12/2017 20/12/2017 Đã trả kết quả