Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115186 GTVT39760 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN ĐỊNH, -X. Tân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/05/2017 31/05/2017 Đã trả kết quả
115187 GTVT3979 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGỌ THỊ HÀ, -X. An Đồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/02/2016 26/02/2016 Đã trả kết quả
115188 GTVT39818 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NHÂM HỮU GIỚI, -X. Đông Hoàng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/05/2017 01/06/2017 Đã trả kết quả
115189 GTVT39847 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ NGA, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/05/2017 01/06/2017 Đã trả kết quả
115190 GTVT39876 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ NGỌC VĨNH, -X. Đông Xá, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/05/2017 01/06/2017 Đã trả kết quả
115191 GTVT50624 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC TUYẾN, -X. Minh Khai, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/04/2018 09/04/2018 Đã trả kết quả
115192 GTVT50653 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI VĂN CHƯƠNG, -X. Tân Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/04/2018 04/06/2018 Đã trả kết quả
115193 GTVT5080 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRỊNH QUỐC THƯỜNG, -X. Thụy Dân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 03/03/2016 10/03/2016 Đã trả kết quả
115194 GTVT511 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĨ ĐẠI, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
115195 GTVT5138 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN BA, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/03/2016 11/03/2016 Đã trả kết quả
115196 GTVT5167 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN KHOAN, -X. Nam Hồng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/03/2016 11/03/2016 Đã trả kết quả
115197 GTVT5196 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC THÍCH, -X. Vũ An, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/03/2016 11/03/2016 Đã trả kết quả
115198 GTVT5224 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ HOA, -X. An Vũ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/03/2016 04/05/2016 Đã trả kết quả
115199 GTVT5252 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN ÂN, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2016 14/03/2016 Đã trả kết quả
115200 GTVT5281 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ VĂN HƯỞNG, -X. Tân B́nh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 07/03/2016 14/03/2016 Đã trả kết quả