Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115186 GTVT40004 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp CHU VĂN ANH, -X. Tân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/05/2017 06/06/2017 Đã trả kết quả
115187 GTVT40033 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN SƠN, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/05/2017 06/06/2017 Đã trả kết quả
115188 GTVT40062 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LẠI VĂN HÙNG, -X. Nam Phú, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/05/2017 07/06/2017 Đã trả kết quả
115189 GTVT40091 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ ĐỨC TRIỆU, -X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/05/2017 07/06/2017 Đã trả kết quả
115190 GTVT4012 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHAN VĂN SÁNG, -X. Tam Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 19/02/2016 26/02/2016 Đã trả kết quả
115191 GTVT40149 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất LÊ DOANH TÂM, -X. Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa Sở Giao thông Vận tải 01/06/2017 01/08/2017 Đã trả kết quả
115192 GTVT40178 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI ANH ĐỐI, -X. Đông Kinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/06/2017 09/06/2017 Đã trả kết quả
115193 GTVT40206 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM NGỌC KHÁNH, -X. Vân Trường, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/06/2017 02/08/2017 Đã trả kết quả
115194 GTVT49131 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI NGỌC BIÊN, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/02/2018 05/03/2018 Đã trả kết quả
115195 GTVT49160 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THẾ BIÊN, -X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/02/2018 05/03/2018 Đã trả kết quả
115196 GTVT4919 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HUYÊN, -TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả
115197 GTVT49218 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN MINH HOÀN, -X. Đình Phùng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/02/2018 06/03/2018 Đã trả kết quả
115198 GTVT49247 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN ĐẠT, -X. Thái Phương, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/02/2018 06/03/2018 Đã trả kết quả
115199 GTVT49275 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG MINH TIẾU, -X. Tây Lương, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/02/2018 27/04/2018 Đã trả kết quả
115200 GTVT49303 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN LƯỢNG, -TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/02/2018 07/03/2018 Đã trả kết quả