Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115186 GTVT42818 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN BÌNH, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/08/2017 23/08/2017 Đã trả kết quả
115187 GTVT42850 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI XUÂN TIẾN, -X. Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/08/2017 23/08/2017 Đã trả kết quả
115188 GTVT42882 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN HIẾN, -X. Song An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/08/2017 24/08/2017 Đã trả kết quả
115189 GTVT42913 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN ĐẠT, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/08/2017 25/08/2017 Đã trả kết quả
115190 GTVT42945 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ SEN, -X. Trà Giang, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/08/2017 18/10/2017 Đã trả kết quả
115191 GTVT42977 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN KHA, -X. Tân Phong, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/08/2017 28/08/2017 Đã trả kết quả
115192 GTVT43008 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất KHỔNG VĂN DŨNG, -X. Đông Mỹ, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/08/2017 23/10/2017 Đã trả kết quả
115193 GTVT8594 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG QUANG HÙNG, -X. Thái Giang, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115194 GTVT8622 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN ĐÔNG, -X. Thụy Bình, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115195 GTVT8650 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG KIM LY, -X. An Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
115196 GTVT868 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HỢP, -X. Tây Phong, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 05/01/2016 Đã trả kết quả
115197 GTVT8709 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ NGỌC MAY, -X. Tây Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 14/04/2016 14/06/2016 Đã trả kết quả
115198 GTVT8737 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TRUNG CHIẾN, -TT. Thanh Nê, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/04/2016 25/04/2016 Đã trả kết quả
115199 GTVT8766 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG THỊ HUÊ, -X. Đông Hà, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/04/2016 25/04/2016 Đã trả kết quả
115200 GTVT8795 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM DUY PHƯƠNG, -X. Phương Công, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/04/2016 25/04/2016 Đã trả kết quả