Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115201 GTVT40783 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THANH ĐĂNG, -X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/06/2017 21/08/2017 Đã trả kết quả
115202 GTVT40811 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN CHINH, -X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/06/2017 28/06/2017 Đã trả kết quả
115203 GTVT40840 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHAN VĂN HẸN, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/06/2017 21/08/2017 Đã trả kết quả
115204 GTVT4087 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ TÚ ANH, -X. Vũ Vân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2016 29/02/2016 Đã trả kết quả
115205 GTVT40899 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI CÔNG GIÁP, -X. Thái Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/06/2017 30/06/2017 Đã trả kết quả
115206 GTVT40927 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất LÊ VĂN THỌ, -X. Thụy Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/06/2017 23/08/2017 Đã trả kết quả
115207 GTVT40956 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ HỒNG, -X. Trọng Quan, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/06/2017 03/07/2017 Đã trả kết quả
115208 GTVT49450 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN THUẤN, -X. Song Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2018 09/03/2018 Đã trả kết quả
115209 GTVT4948 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ VƯƠNG QUYỀN, -X. Tân B́nh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 02/03/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả
115210 GTVT49508 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN ĐẠT, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/03/2018 12/03/2018 Đã trả kết quả
115211 GTVT49537 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐINH VĂN TÙNG, -X. Quyết Tiến, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/03/2018 12/03/2018 Đã trả kết quả
115212 GTVT49566 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN HỮU ẢNH, -X. Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/03/2018 07/05/2018 Đã trả kết quả
115213 GTVT49595 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM HUY HÙNG, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/03/2018 13/03/2018 Đã trả kết quả
115214 GTVT49623 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM NGỌC BÍCH, -X. Vũ Phúc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/03/2018 13/03/2018 Đã trả kết quả
115215 GTVT49652 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ TRUNG HIẾU, -X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/03/2018 07/05/2018 Đã trả kết quả