Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115201 GTVT34213 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI THỊ HÀ, -X. Thụy Văn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/01/2017 13/03/2017 Đã trả kết quả
115202 GTVT34242 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG VĂN CHIẾN, -X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/01/2017 13/03/2017 Đã trả kết quả
115203 GTVT34271 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN BÁ TIÊU, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/01/2017 20/01/2017 Đã trả kết quả
115204 GTVT3430 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN KHẮC TUYỂN, -X. Trung An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/02/2016 19/02/2016 Đã trả kết quả
115205 GTVT34329 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TÂN, -X. Đô Lương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/01/2017 23/01/2017 Đã trả kết quả
115206 GTVT34358 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THANH NGHỊ, -X. Quỳnh Xá, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/01/2017 24/01/2017 Đã trả kết quả
115207 GTVT46433 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN VĂN AN, -X. Nam Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/11/2017 29/01/2018 Đã trả kết quả
115208 GTVT46462 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ KHÁNH TÙNG, -X. Chương Dương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/11/2017 05/12/2017 Đã trả kết quả
115209 GTVT46491 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THỊ TRẦM, -X. Vũ Tiến, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/11/2017 29/01/2018 Đã trả kết quả
115210 GTVT4652 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ DIÊN, -X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/02/2016 07/03/2016 Đã trả kết quả
115211 GTVT46549 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC THÁI, -X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/11/2017 07/12/2017 Đã trả kết quả
115212 GTVT46578 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN SÁCH LÂM, -X. Tân Lập, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/12/2017 08/12/2017 Đã trả kết quả
115213 GTVT46606 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN THIỆU, -X. Cao Minh, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải 01/12/2017 01/02/2018 Đã trả kết quả
115214 GTVT46635 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ XUÂN BÁCH, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/12/2017 11/12/2017 Đã trả kết quả
115215 GTVT46664 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐOÀN VĂN PHÚ, -TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/12/2017 05/02/2018 Đã trả kết quả