Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115216 GTVT35762 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI DUY CẢNH, -X. Văn Lang, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/02/2017 27/02/2017 Đã trả kết quả
115217 GTVT35791 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ THANH TÂM, -X. Hợp Tiến, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 20/02/2017 27/02/2017 Đã trả kết quả
115218 GTVT3582 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN DUY ĐÔNG, -X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/02/2016 23/02/2016 Đã trả kết quả
115219 GTVT35849 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN MƯỜI, -X. Quỳnh Xá, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2017 28/02/2017 Đã trả kết quả
115220 GTVT35878 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THỊ NHƠN, -X. Song An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2017 21/04/2017 Đã trả kết quả
115221 GTVT35906 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN DUY HÀM, -X. Chi Lăng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2017 01/03/2017 Đã trả kết quả
115222 GTVT35935 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN THỊ VÂN, -X. Vũ Lạc, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2017 01/03/2017 Đã trả kết quả
115223 GTVT49131 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp MAI NGỌC BIÊN, -X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/02/2018 05/03/2018 Đã trả kết quả
115224 GTVT49160 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THẾ BIÊN, -X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/02/2018 05/03/2018 Đã trả kết quả
115225 GTVT4919 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HUYÊN, -TT. Diêm Điền, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả
115226 GTVT49218 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN MINH HOÀN, -X. Đình Phùng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/02/2018 06/03/2018 Đã trả kết quả
115227 GTVT49247 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN XUÂN ĐẠT, -X. Thái Phương, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/02/2018 06/03/2018 Đã trả kết quả
115228 GTVT49275 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HOÀNG MINH TIẾU, -X. Tây Lương, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/02/2018 27/04/2018 Đã trả kết quả
115229 GTVT49303 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN LƯỢNG, -TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/02/2018 07/03/2018 Đã trả kết quả
115230 GTVT49332 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN KHIÊM, -X. Vũ Quý, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/02/2018 07/03/2018 Đã trả kết quả