Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115246 GTVT39399 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ TÔN QUỲNH, -X. An Quí, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/05/2017 22/05/2017 Đã trả kết quả
115247 GTVT39427 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THỊ MINH PHƯƠNG, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/05/2017 17/07/2017 Đã trả kết quả
115248 GTVT39456 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ THỊ NGÁT, -P. Tiền Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/05/2017 23/05/2017 Đã trả kết quả
115249 GTVT39485 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN ANH, -X. Tự Tân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/05/2017 24/05/2017 Đã trả kết quả
115250 GTVT39513 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN ĐÌNH THÁI, -X. Song Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/05/2017 24/05/2017 Đã trả kết quả
115251 GTVT48166 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN KHẮC ANH, -P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 19/01/2018 19/03/2018 Đã trả kết quả
115252 GTVT48195 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI VĂN KIÊN, -X. Quang Trung, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/01/2018 29/01/2018 Đã trả kết quả
115253 GTVT48223 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI BÁ LỢI, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/01/2018 29/01/2018 Đã trả kết quả
115254 GTVT48252 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ THỊ HỒNG OANH, -X. Đông Động, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/01/2018 22/03/2018 Đã trả kết quả
115255 GTVT48281 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM HUY THUẦN, -X. Thái Sơn, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/01/2018 30/01/2018 Đã trả kết quả
115256 GTVT4831 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN NGỌC TRÌU, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/03/2016 08/03/2016 Đã trả kết quả
115257 GTVT48339 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM XUÂN KHÁ, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/01/2018 26/03/2018 Đã trả kết quả
115258 GTVT48368 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN DÂN, -X. Đông Quang, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/01/2018 01/02/2018 Đã trả kết quả
115259 GTVT48397 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐOÀN VĂN BIÊN, -X. Thụy Dương, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/01/2018 02/02/2018 Đã trả kết quả
115260 GTVT48425 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN THỂ, -X. Phúc Thành, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/01/2018 26/03/2018 Đã trả kết quả