Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115246 GTVT42571 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG NGỌC LUÂN, -X. Quang Minh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/08/2017 16/08/2017 Đã trả kết quả
115247 GTVT4260 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO VĂN TỈNH, -X. Liên Hiệp, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/02/2016 01/03/2016 Đã trả kết quả
115248 GTVT42629 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ KIM OANH, -X. Liên Hiệp, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/08/2017 17/08/2017 Đã trả kết quả
115249 GTVT6690 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN TÂN HÒA, -TT. Hưng Hà, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/03/2016 30/03/2016 Đã trả kết quả
115250 GTVT6719 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ KHÁC ROÃN, -X. Đông Dương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/03/2016 30/03/2016 Đã trả kết quả
115251 GTVT6748 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ DINH, -X. Hòa Bình, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 23/03/2016 23/05/2016 Đã trả kết quả
115252 GTVT6777 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC CHIẾN, -X. Đông Thọ, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/03/2016 31/03/2016 Đã trả kết quả
115253 GTVT6805 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN NGUYỄN, -X. Thụy Phong, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/03/2016 31/03/2016 Đã trả kết quả
115254 GTVT6833 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM HOÀNG GIANG, -P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/03/2016 24/05/2016 Đã trả kết quả
115255 GTVT6862 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHAN TIẾN DŨNG, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả
115256 GTVT6891 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN SƠN, -X. Nam Thịnh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả
115257 GTVT692 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI NGỌC BIÊN, -X. Tân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 25/12/2015 25/02/2016 Đã trả kết quả
115258 GTVT6949 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HỒ SỸ DOANH, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả
115259 GTVT6978 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VIẾT NGHĨA, -X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả
115260 GTVT7007 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ VĂN TIẾN, -X. Vũ Thắng, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả