Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115261 GTVT35826 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM NGỌC QUÂN, -TT. Thanh Nê, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2017 28/02/2017 Đã trả kết quả
115262 GTVT35855 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM CÔNG SỰ, -X. Đông Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2017 28/02/2017 Đã trả kết quả
115263 GTVT35884 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VƯƠNG ĐỨC THẮNG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/02/2017 21/04/2017 Đã trả kết quả
115264 GTVT35912 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯU THỊ LIỄU, -X. Quỳnh Lâm, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2017 01/03/2017 Đã trả kết quả
115265 GTVT35941 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM XUÂN DŨNG, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 22/02/2017 01/03/2017 Đã trả kết quả
115266 GTVT46433 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN VĂN AN, -X. Nam Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/11/2017 29/01/2018 Đã trả kết quả
115267 GTVT46462 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ KHÁNH TÙNG, -X. Chương Dương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/11/2017 05/12/2017 Đã trả kết quả
115268 GTVT46491 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM THỊ TRẦM, -X. Vũ Tiến, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/11/2017 29/01/2018 Đã trả kết quả
115269 GTVT4652 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM THỊ DIÊN, -X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/02/2016 07/03/2016 Đã trả kết quả
115270 GTVT46549 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC THÁI, -X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 30/11/2017 07/12/2017 Đã trả kết quả
115271 GTVT46578 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN SÁCH LÂM, -X. Tân Lập, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/12/2017 08/12/2017 Đã trả kết quả
115272 GTVT46606 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN THIỆU, -X. Cao Minh, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng Sở Giao thông Vận tải 01/12/2017 01/02/2018 Đã trả kết quả
115273 GTVT46635 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HÀ XUÂN BÁCH, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/12/2017 11/12/2017 Đã trả kết quả
115274 GTVT46664 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐOÀN VĂN PHÚ, -TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/12/2017 05/02/2018 Đã trả kết quả
115275 GTVT46693 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ ANH TÔN, -X. Đông Hoàng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/12/2017 12/12/2017 Đã trả kết quả