Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115261 GTVT42838 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN KHẮC ĐÀN, -X. Sơn Hòa, H. Hương Sơn, T. Hà Tĩnh Sở Giao thông Vận tải 16/08/2017 23/08/2017 Đã trả kết quả
115262 GTVT42870 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN DUY PHÚ, -X. An Cầu, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 17/08/2017 24/08/2017 Đã trả kết quả
115263 GTVT42901 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM MINH ĐỈNH, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/08/2017 25/08/2017 Đã trả kết quả
115264 GTVT42933 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRƯƠNG SƠN TÙNG, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/08/2017 25/08/2017 Đã trả kết quả
115265 GTVT42965 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VĂN TRƯỜNG, -X. Đông Xuân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/08/2017 28/08/2017 Đã trả kết quả
115266 GTVT42997 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp DƯƠNG CÔNG TÍNH, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/08/2017 28/08/2017 Đã trả kết quả
115267 GTVT7934 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ HƯỜNG, -X. Thượng Hiền, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/04/2016 13/04/2016 Đã trả kết quả
115268 GTVT7963 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN MINH THANH, -X. An Thái, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/04/2016 13/04/2016 Đã trả kết quả
115269 GTVT7992 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HÀ MẠNH HÙNG, -X. An Bồi, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/04/2016 06/06/2016 Đã trả kết quả
115270 GTVT8020 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp CLAIRE ELIZABETH DAWES, -P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115271 GTVT8049 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HẢI, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115272 GTVT8078 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LẠI CAO PHƯƠNG, -X. Đông Vinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115273 GTVT8107 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐỖ VĂN BIÊN, -X. Nam Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 07/06/2018 Đã trả kết quả
115274 GTVT8135 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN NGỌC ĐĂNG, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/04/2016 15/04/2016 Đã trả kết quả
115275 GTVT8164 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUANG KHẢI, -X. Phúc Khánh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/04/2016 15/04/2016 Đã trả kết quả