Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115261 GTVT43324 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN VĂN ĐÍNH, -X. Đông Động, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/08/2017 08/09/2017 Đã trả kết quả
115262 GTVT43356 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHÍ VĂN QUỲNH, -X. Đông Hoàng, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 31/08/2017 08/09/2017 Đã trả kết quả
115263 GTVT43388 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TRỊNH, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/09/2017 11/09/2017 Đã trả kết quả
115264 GTVT43419 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THÀNH ĐẠT, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/09/2017 01/11/2017 Đã trả kết quả
115265 GTVT9560 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ VĂN VINH, -TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 26/04/2016 05/05/2016 Đã trả kết quả
115266 GTVT959 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THOA, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
115267 GTVT9619 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ HÂN, -X. Tân Lập, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115268 GTVT9647 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ NGỌC, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115269 GTVT9676 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN ĐỨC TIẾN, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
115270 GTVT9705 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN THỊ THU HƯỜNG, -X. Vũ Vân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/04/2016 27/06/2016 Đã trả kết quả
115271 GTVT9733 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG CÔNG CƯỜNG, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115272 GTVT9762 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THANH HƯƠNG, -X. Đoan Hùng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115273 GTVT9791 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ THẮM, -X. Đông Dương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115274 GTVT9820 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN THỊ KHÁNH VÂN, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
115275 GTVT9849 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN BÁCH, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/04/2016 10/05/2016 Đã trả kết quả