Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115276 GTVT42950 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN CHIẾN, -X. Nam Thắng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/08/2017 28/08/2017 Đã trả kết quả
115277 GTVT42982 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG XUÂN LINH, -X. Tam Quang, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/08/2017 28/08/2017 Đã trả kết quả
115278 GTVT43013 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ LƠ, -X. Thụy Bình, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 21/08/2017 23/10/2017 Đã trả kết quả
115279 GTVT8235 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ VĂN TÚ, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/04/2016 19/04/2016 Đã trả kết quả
115280 GTVT8264 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN KHẮC DUYỆT, -X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/04/2016 19/04/2016 Đã trả kết quả
115281 GTVT8293 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM DUY MỊCH, -X. Mỹ Tân, H. Mỹ Lộc, T. Nam Định Sở Giao thông Vận tải 11/04/2016 19/04/2016 Đã trả kết quả
115282 GTVT8321 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO THỊ THUÝ, -P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/04/2016 19/04/2016 Đã trả kết quả
115283 GTVT835 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐÀO VĂN TOÀN, -X. Vũ Đông, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115284 GTVT8379 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐỖ CÔNG CHÌNH, -X. An Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2016 20/04/2016 Đã trả kết quả
115285 GTVT8408 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯƠNG THỊ LAN, -X. Quỳnh Châu, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2016 20/04/2016 Đã trả kết quả
115286 GTVT8436 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN THÁI, -TT. Hưng Hà, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2016 20/04/2016 Đã trả kết quả
115287 GTVT8465 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CÔNG VƯƠNG, -X. Quỳnh Lâm, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 12/04/2016 20/04/2016 Đã trả kết quả
115288 GTVT8494 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN DÂN, -X. Minh Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/04/2016 21/04/2016 Đã trả kết quả
115289 GTVT8522 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ LIÊN, -X. Tây Ninh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/04/2016 21/04/2016 Đã trả kết quả
115290 GTVT8551 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỌ THỰC, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 13/04/2016 21/04/2016 Đã trả kết quả