Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115276 GTVT43587 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THANH, -X. Vũ Chính, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/09/2017 14/09/2017 Đã trả kết quả
115277 GTVT43618 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI CÔNG DUY, -X. Vũ Trung, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/09/2017 07/11/2017 Đã trả kết quả
115278 GTVT43650 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ HỒNG THÀNH, -P. Phú Khánh, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/09/2017 15/09/2017 Đã trả kết quả
115279 GTVT43682 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LƯƠNG VĂN DƯƠNG, -X. Thái Hòa, H. Ba Vì, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 08/09/2017 15/09/2017 Đã trả kết quả
115280 GTVT43713 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ QUANG NAM, -X. Đông Lâm, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/09/2017 18/09/2017 Đã trả kết quả
115281 GTVT7934 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ HƯỜNG, -X. Thượng Hiền, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/04/2016 13/04/2016 Đã trả kết quả
115282 GTVT7963 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN MINH THANH, -X. An Thái, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/04/2016 13/04/2016 Đã trả kết quả
115283 GTVT7992 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất HÀ MẠNH HÙNG, -X. An Bồi, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/04/2016 06/06/2016 Đã trả kết quả
115284 GTVT8020 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp CLAIRE ELIZABETH DAWES, -P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115285 GTVT8049 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN HẢI, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115286 GTVT8078 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LẠI CAO PHƯƠNG, -X. Đông Vinh, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 14/04/2016 Đã trả kết quả
115287 GTVT8107 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐỖ VĂN BIÊN, -X. Nam Hải, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/04/2016 07/06/2018 Đã trả kết quả
115288 GTVT8135 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN NGỌC ĐĂNG, -X. Việt Hùng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/04/2016 15/04/2016 Đã trả kết quả
115289 GTVT8164 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN QUANG KHẢI, -X. Phúc Khánh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/04/2016 15/04/2016 Đã trả kết quả
115290 GTVT8193 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THỊNH, -P. Quang Trung, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 08/04/2016 15/04/2016 Đã trả kết quả