Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115291 GTVT42518 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TẠ ĐÌNH THÀNH, -X. Thụy Hải, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/08/2017 15/08/2017 Đã trả kết quả
115292 GTVT42547 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI DUY QUANG, -X. Việt Thuận, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/08/2017 09/10/2017 Đã trả kết quả
115293 GTVT42576 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN ĐỨC THU, -X. Nguyên Xá, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/08/2017 16/08/2017 Đã trả kết quả
115294 GTVT42604 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRẦN ĐỨC HÀ, -X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/08/2017 17/08/2017 Đã trả kết quả
115295 GTVT42633 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG THỊ THẮM, -X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/08/2017 17/08/2017 Đã trả kết quả
115296 GTVT7644 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM HỒNG PHI, -X. Trung An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/04/2016 01/06/2016 Đã trả kết quả
115297 GTVT7673 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp KATHRYN FORSYTH SIGGERS, -P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Sở Giao thông Vận tải 04/04/2016 11/04/2016 Đã trả kết quả
115298 GTVT7702 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN DUY DŨNG, -TT. Thanh Nê, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 04/04/2016 11/04/2016 Đã trả kết quả
115299 GTVT773 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM ĐỨC HÙNG, -X. Song An, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
115300 GTVT7759 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI ĐỨC ĐOÀN, -X. Tân B́nh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 05/04/2016 12/04/2016 Đã trả kết quả
115301 GTVT7788 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN PHONG DŨNG, -X. Quỳnh Khê, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/04/2016 12/04/2016 Đã trả kết quả
115302 GTVT7817 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VĂN LUYẾN, -X. Đông Phương, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/04/2016 12/04/2016 Đã trả kết quả
115303 GTVT7845 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THẮNG, -P. Phú Khánh, TP. Thái B́nh, T. Thái B́nh Sở Giao thông Vận tải 05/04/2016 12/04/2016 Đã trả kết quả
115304 GTVT7874 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất BÙI THANH LONG, -X. Thăng Long, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/04/2016 06/06/2016 Đã trả kết quả
115305 GTVT7903 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN CÔNG TƯỜNG, -X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/04/2016 13/04/2016 Đã trả kết quả