Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115306 GTVT3658 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN VĂN VŨ, -X. Đông Minh, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/02/2016 18/04/2016 Đã trả kết quả
115307 GTVT36608 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN MINH HẬU, -P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 08/03/2017 08/05/2017 Đã trả kết quả
115308 GTVT47796 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM VŨ THẮNG, -P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 09/01/2018 16/01/2018 Đã trả kết quả
115309 GTVT47824 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ VIẾT HẢI, -X. Thụy Dũng, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/01/2018 17/01/2018 Đã trả kết quả
115310 GTVT47853 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất PHẠM VĂN LÀNH, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 10/01/2018 12/03/2018 Đã trả kết quả
115311 GTVT47882 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp ĐẶNG QUỐC TRUNG, -X. Vũ Ninh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/01/2018 18/01/2018 Đã trả kết quả
115312 GTVT47910 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất NGUYỄN THỊ NGỌC, -X. Tân Bình, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 11/01/2018 12/03/2018 Đã trả kết quả
115313 GTVT4794 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI THỊ LAN, -X. Vũ Tây, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 01/03/2016 08/03/2016 Đã trả kết quả
115314 GTVT47969 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TRỊNH QUANG NGUYỄN, -X. Thụy Ninh, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115315 GTVT47998 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ VĂN TỤY, -X. Vũ Ninh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115316 GTVT48026 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ HỒNG DƯƠNG, -P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115317 GTVT48055 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN THÀNH, -X. Trọng Quan, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 15/01/2018 22/01/2018 Đã trả kết quả
115318 GTVT48084 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN VĂN TOÀN, -X. Trọng Quan, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 16/01/2018 23/01/2018 Đã trả kết quả
115319 GTVT48112 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI XUÂN ĐẠO, -X. Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 18/01/2018 25/01/2018 Đã trả kết quả
115320 GTVT36579 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TẠ THỊ TRẦM, -X. Vũ Tây, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2017 08/05/2017 Đã trả kết quả