Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
115336 GTVT41039 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất LÊ THỊ LƯƠNG, -X. Thái Đô, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/06/2017 28/08/2017 Đã trả kết quả
115337 GTVT41068 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THẮM, -X. Đông Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/06/2017 05/07/2017 Đã trả kết quả
115338 GTVT41097 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp VŨ THỊ TUYẾT ĐƯỢM, -P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/06/2017 06/07/2017 Đã trả kết quả
115339 GTVT41125 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất VŨ VĂN THỌ, -X. Minh Lãng, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 29/06/2017 29/08/2017 Đã trả kết quả
115340 GTVT49441 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp BÙI DUY LINH, -X. Đông La, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2018 09/03/2018 Đã trả kết quả
115341 GTVT49470 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ NHUNG, -X. Bình Nguyên, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 02/03/2018 09/03/2018 Đã trả kết quả
115342 GTVT495 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGÔ HỮU THƯỞNG, -X. Xuân Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
115343 GTVT49528 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN THĂNG, -X. Minh Tân, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/03/2018 12/03/2018 Đã trả kết quả
115344 GTVT49557 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp NGUYỄN THỊ THOA, -X. Hiệp Hòa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 05/03/2018 12/03/2018 Đã trả kết quả
115345 GTVT49586 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp HOÀNG VĂN BIỂN, -X. Đông Long, H. Tiền Hải, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/03/2018 13/03/2018 Đã trả kết quả
115346 GTVT49614 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp PHẠM NGỌC THĂNG, -X. Quỳnh Minh, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/03/2018 13/03/2018 Đã trả kết quả
115347 GTVT49643 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất ĐẶNG VĂN HẢI, -X. Vũ Ninh, H. Kiến Xương, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 06/03/2018 07/05/2018 Đã trả kết quả
115348 GTVT49672 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp TẠ VĂN KHU, -X. Thái Hòa, H. Thái Thụy, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 07/03/2018 14/03/2018 Đã trả kết quả
115349 GTVT41038 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất TRẦN THỊ HUYỀN, -X. Tự Tân, H. Vũ Thư, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 27/06/2017 28/08/2017 Đã trả kết quả
115350 GTVT41067 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp LÊ VĂN QUYẾT, -X. Đông Xá, H. Đông Hưng, T. Thái Bình Sở Giao thông Vận tải 28/06/2017 05/07/2017 Đã trả kết quả